Category: Ogłoszenia

Zmiana planu lekcji-od 09. 04 2018 r.

Od 9 kwietnia 2018 r.- zmiany w planie lekcji. Zmiany dotyczą klasy I,II i III technikum. Nowy plan znajdziecie w Librusie i  na szkolnej stronie www w zakładce- plan lekcji

,,Ferie na sportowo”

                              „FERIE NA SPORTOWO”

 

 Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy zaprasza młodzież szkół gimnazjalnych

                                        na

        T U R N I E J E  S P O R T O W E

 

 

 „FERIE NA SPORTOWO”

 

Dnia 29.01.2018r. odbędzie się XXIII Turniej Piłki Nożnej Halowej chłopców/ 5 zawodników na boisku/

Dnia  30.01.2018r. odbędzie się I Turniej Piłki Nożnej Halowej dziewcząt/ 5 zawodniczek na boisku/

 

Rozpoczęcie zawodów – godz. 9:30, hala sportowa ZSP w Łodzierzy.

 Do dnia 25 stycznia 2018 roku prosimy podać ilość drużyn i zawodników biorących udział w zawodach  na numer: Sekretariat szkoły tel/fax 59 857 24 09 

 Organizatorzy zapewniają puchary i dyplomy oraz napoje.

Zmiany w planie lekcji- 18.12 2017 r.

ogłoszenieOd 18 grudnia 2017 r.- zmiany w planie lekcji. Zmiana planu związana jest z zakończeniem semestru dla klasy IV technikum

Wywiadówka-18.12 2017 r..

Spotkanie rodziców z wychowawcami klas-18.12 2017 r. (poniedziałek) godz. 15.30

 

 

 

 

 

 

 

 

Przydział pomieszczeńna spotkania wychowawców klas z rodzicami  dnia  18.12 2017  r. godz. 15.30 

Klasa Wychowawca Sala nr
 I T.Sped. Żyw. J.Treder 7
 II T.Sped. Żyw. J. Ginter 14
 III T. Sped. Żyw.  A.Stankiewicz 9
 IV T.Sped. Żyw.  M.Wójtowicz 1
 I Sprzedawca Wielozawodowa B.Grzybowska 16
 I KucharzWielozawodowa A.Warsińska 3
 II Kucharz wielozawodowa  S.Petryna 23
 II Sprzedawcawielozawodowa   D.Matuszkiewicz 15
 III Kucharz wielozawodowa G.Jończyk 17
III Sprzedawca wielozawodowa     M.Domżalska-Pilimon 19

Będzie możliwość konsultcji z innymi nauczycielami

Zajęcia unijne-zwrot kosztów dojazdu-zmiana wniosków

baner-fundusze-europejskie

UWAGA- Nowe wnioski o dofinansowanie kosztów przejazdu na zajęcia unijne- wnioski należy składać do 21.12. 2017 r. Wnioski składamy kwartalnie

Osoby, które uczestniczą w zajęciach unijnych z matematyki, informatyki, języków obcych, doradztwa zawodowego w ramach projektu, ,,Kompetentni na starcie” a chcialiby otrzymywać zwrot kosztów dojazdu proszeni są o kontakt z dyrektorem szkoły.

Aby otrzymać pieniądze na dojazdy należy pobrać pliki : z regulaminem i wnioskiem o dofinansowanie na dojazdy. Wypełnione wnioski należy dostarczyć do dyrektora lub sekretariatu szkoły.

Wszelkich informacji udziela dyrektor szkoły

Regulamin zwrotu kosztów przejazdu dla uczniów dojeżdżających na zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu pn. _KNS_

Załącznik nr 1 WNIOSEK o zwrot kosztów przejazdu

Załącznik nr 2 Oświadczenie osoby dowożącej o dowożeniu uczestnika projektu w miesiącu

Załącznik nr 3 Oświadczenie potwierdzające konieczność dojeżdżania bycia dowożonym samochodem prywatnym (własnym)

Załącznik nr 4 Oświadczenie potwierdzające konieczność dojeżdżania bycia dowożonym samochodem prywatnym (użyczonym)

Załącznik nr 5 Oświadczenie o użyczeniu samochodu Regulamin zwrotu kosztów przejazdu dla uczniów dojeżdżających na zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu pn. _KNS_

 

 

Pomoc świąteczna-wnioski !!

działInformujemy, iż ostateczny termin składania  wniosków o pomoc świąteczną upływa 11.12. 2017 r.

 

 

 

wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego

W Łodzierzy ruszyła Szlachetna Paczka

Nasza szkoła po raz trzeci przyłącza się do ogólnopolskiego projektu Szlachetna Paczka. Jej założeniem jest dedykowana, dopasowana do potrzeb pomoc. Nasz tegoroczny wybór padł na ubogą, dwuosobową rodzinę.
Więcej informacji udzielą panie Magdalena Roszczak, Agnieszka Zwiewka i Magdalena Wojtowicz. Na szkolnym faceboku  znajdziecie również opis rodziny i jej potrzeby.-kliknij

Zaproszenie na konkurs recytatorski !

JPIIZespół Szkół Ponadgimnazjalnych  w Łodzierzy zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz wolnych recytatorów do udziału w XVII Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Karola Wojtyły. Konkurs odbędzie się 16 października 2017 r. o godz. 1100  .

Nasz adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy 77-200 Miastko, Łodzierz 11 tel. 0598572409 e-mail zsp@lodzierz.pl .

Ze względów organizacyjnych prosimy o dotrzymanie terminu zgłoszeń do 12 października 2017 r.

„Myśl jest przestrzenią dziwną”

 KARTA-UCZESTNICTWA-ściągnij

Założenia regulaminowe:

  1. Szkoła typuje maksymalnie trzech uczestników.
  2. Każdy z nich przygotowuje do prezentacji tylko jeden wiersz lub fragment utworu Karola Wojtyły. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
  3. Zgłoszenia powinny zawierać następujące dane:
    • imię i nazwisko recytatora
    • pełna nazwę szkoły , adres i numer telefonu szkoły
    • tytuł utworu przygotowanego do recytacji

Zmiany w planie lekcji

Od poniedziałku 2 października 2017 r. nastąpiły zmiany w planie lekcji.

zobacz nowy plan lekcji

Świadczenie o pomoc zdrowotną

Osoby zainteresowane świadczeniem na pomoc zdrowotną z funduszu zdrowotnego, proszone są o składanie wniosków w terminie nieprzekraczalnym do 31 października 2017 r.

 

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

 – zaświadczenie lekarskie , z adnotacją o czasie trwania choroby,

– dokumenty potwierdzające koszty leczenia  w postaci faktur, określających wnioskodawcę jako osobę ponoszącą w/w koszty,

– oświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na członka rodziny, uzyskanym za okres trzech miesięcy , poprzedzających złożenie wniosku.