Category: Ogłoszenia

Nabór do projektu

Informacja o projekcie na rok szkolny 2013/2014

O projekcie

Od sierpnia 2012 r. Powiat Bytowski realizuje projekt pn. „W zawodzie jak ryba w wodzie”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.2- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt  jest skierowany do uczniów ze szkół zawodowych z Powiatu Bytowskiego, tj. Zespół szkół Ponadgimnazjanych w Bytowie, Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Bytowie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bytowie, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy.

Okres realizacji projektu:

Od 01 sierpnia 2012 r. do 31 lipca 2014 r.

Wartość projektu: 1 686 749,97 zł, w tym uzyskane dofinansowanie: 1 433 737,47 zł  

Cel projektu:

Podniesienie adaptacyjności uczniów do zatrudnienia poprzez  poprawę skuteczności edukacji zawodowej w  szkołach Powiatu Bytowskiego.

 

Działania zaplanowane na rok szkolny 2013/2014

Formy wsparcia:

 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku – wsparciem objęte Technikum urządzeń i systemów energii odnawialnej oraz Technikum pojazdów samochodowych
 • Język angielski zawodowy – 60h (2 grupy 12 osobowe)
 • Matematyka w obliczeniach projektowych – 60h (2 grupy 12 osobowe)
 • Wykłady ze specjalistami z uczelni wyższych z zakresu odnawialnych źródeł energii – 10h (1 grupa 12 osobowa)
 • Laboratorium odnawialnych źródeł energii 86h (1 grupa 12 osobowa)
 • Szkolenie spawanie metodą MAG 135 – 100h (1 grupa 12 osobowa)
 • Warsztaty nt. stereotypów – 2h (1 grupa 24 osobowa)
 • 6 osób zostanie skierowanych na 4-tygodniowy płatny staż w lipcu 2014r.
 • Wyjazd branżowy do Poznania do firmy Galmet dla 24 osób

 

 1. Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Bytowie – wszystkie kierunki kształcenia zawodowego
 • Matematyka dla maturzystów – 130h (5 grup 15 osobowych)
 • Matematyka dla uzdolnionych matematycznie – 30h (1 grupa 15 osobowa)
 • Matematyka wyrównawcza – 150h (3 grupy 15 osobowe i 2 grupy 12 osobowe)
 • Język angielski dla maturzystów – 78h (3 grupy 12 osobowe)
 • Język angielski dla uzdolnionych lingwistycznie – 30h (1 grupa 12 osobowa)
 • Język angielski  wyrównawczy – 60h (1 grupa 15 osobowa i 1 grupa 12 osobowa)
 • Język niemiecki dla maturzystów – 78h (3 grupy 12 osobowe)
 • Język niemiecki dla uzdolnionych lingwistycznie – 30h (1 grupa 12 osobowa)
 • Język niemiecki wyrównawczy – 150h (1 grupa 15 osobowa i 4 grupy 12 osobowe)
 • Język polski wyrównawczy – 120h (4 grupy 10 osobowe)
 • Koło rachunkowości – 60h (2 grupy 15 osobowe)
 • Koło ekonomiczne – 30h (1 grupa 12 osobowa)
 • Koło kulinarne – 36h (1 grupa 15 osobowa)
 • Wyjazdy do Teatru Muzycznego w Gdyni (1 w semestrze)
 • Wyjazdy do Teatru Wybrzeże w Gdańsku (1 w semestre)
 • Warsztaty nt. stereotypów – 10h (5 grup 21 osobowych)
 • Wyjazd branżowy do hotelu w Gdańsku dla 30 osób
 • Wyjazd branżowy do terminalu portowego w Trójmieście dla 30 osób
 • Wyjazd branżowy do Parku Technologicznego w Gdyni dla 30 osób
 • Wyjazd branżowy do sklepu wielkopowierzchniowego w Trójmieście dla 30 osób
 • Wyjazd branżowy do hotelu nadmorskiego w Kołobrzegu dla 30 osób

 

 1. Zespół Szkół  Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy –  wszystkie kierunki kształcenia zawodowego
 • Matematyka wyrównawcza – 120h (2 grupy 20 osobowe)
 • ICT (Technologie informacyjno-komunikacyjne) – 120h (2 grupy 20 osobowe)
 • Język angielski wyrównawczy – 60h (2 grupy 10 osobowe)
 • Język niemiecki wyrównawczy – 60h (2 grupy 10 osobowe)
 • Biologia – 30h (1 grupa 20 osobowa)
 • Warsztaty nt. stereotypów – 4h (2 grupy 24 osobowe)
 • Wyjazd branżowy na targi Polagra do Poznania dla 15 osób

 

 1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bytowie – dla kierunków kucharz małej gastronomii oraz malarz-tapeciarz
 • Koło kulinarne „Stoliczku nakryj się” – 60h (1 grupa 10 osobowa)
 • Koło majsterkowicza „Złota rączka” – 60h (1 grupa 10osobowa)
 • Koło rękodzielnicze „Pomysłowy Dobromir” – 60h (1 grupa 10 osobowa)
 • Kurs artystyczne zdobienie ścian „Koło barw”- 5h (1 grupa 10 osobowa)
 • Wyjazd branżowy na targi wnętrz Home Decor w Poznaniu dla 30 osób
 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie – dla Technikum Pojazdów Samochodowych oraz Technikum Informatycznego
 • Warsztaty nt. stereotypów – 6h (3 grupy 20 osobowe)
 • Kurs komputerowy z zakresu tworzenia stron www i grafiki komputerowej oraz promocji stron www – 192h (2 grupy 10 osobowe)
 • Kurs spawania metodą MIG – 320h (2 grupy 10 osobowe)
 • Kurs obsługi podnośnika widłowego – 60h (1 grupa 10 osobowa)
 • Specjalistyczny kurs komputerowy CISCO (ICND 1, ICND 2) – 120h (2 grupy 10 osobowe)

 

Ponadto w II semestrze w pięciu szkołach zostanie ogłoszona druga edycja konkursu na biznesplan. Do udziału zakwalifikowane zostanie 20 uczniów, które wezmą udział w szkoleniu wyjazdowym pt. ABC przedsiębiorczości w pigułce (jak założyć i prowadzić firmę, prawo pracy, ubezpieczenie społeczne, podstawy marketingu, biznesplan) oraz indywidualnym doradztwie z zakresu przygotowania biznesplanu. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce o łącznej wartości 4.000zł brutto.

Grupy docelowe:

Grupę docelową stanowią uczniowie z 5 szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Bytowskiego, tj. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Bytowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bytowie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy.

Rekrutacja do projektu odbędzie się we wrześniu 2013 na rok szkolny 2013/2014, kryteria rekrutacyjne:

 • Pierwszeństwo dla uczniów z ostatnich klas
 • Oceny z przedmiotów w poprzednim roku szkolnym – niższa ocena w przypadku zajęć wyrównawczych, wyższa ocena w przypadku zajęć dla uzdolnionych/rozszerzonych, kursów
 • Wyjazdy – pierwszeństwo dla uczniów z najlepszą frekwencją
 • Staże – pierwszeństwo dla osób z najlepszą frekwencją i średnią ocen

 

Szkoły w których realizowany jest projekt:

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku

ul. Młodzieżowa 3

77-200 Miastko

tel.\fax 59 857 26 49, e-mail: sekretariat@zspmiastko.pl

 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Bytowie

ul. Derdowskiego 3

77-100 Bytów

tel: (059) 822-30-14; fax:(059) 822-30-15; e-mail: zser@wp.pl

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy

77-200 Miastko

Łodzierz 11

tel/fax – 59 857 24 09; e-mail szkoły– zsp@lodzierz.pl

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Dzieci Europy w Bytowie

ul. Jana Styp – Rekowskiego 5

77-100 Bytów

tel/fax 059 822 25 89, e-mail: sosw_bytow@poczta.onet.pl

 

Zespół   Szkół   Ponadgimnazjalnych w Bytowie

ul. Sikorskiego 35

77-100 Bytów

tel/fax. (059)822 30 06, e-mail: sekretariat@zspbytow.pl

 

Dodatkowych informacji nt. projektu udzielają Anna Wróblewska oraz Krzysztof Januszewski z Wydziału Rozwoju i Spraw Społecznych, tel. 59 822 80 04.

 

 

Projekt  „W zawodzie jak ryba w wodzie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

+ formularze rekrutacyjne dodać

Skierowani na staż

Uczniowie ZSP w Łodzierzy skierowani na staż w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt ,,W zawodzie jak ryba w wodzie”

 

Lp

Miejsce odbywania stażu

klasa

Imię i nazwisko stażysty

1 Biuro Podróży Autotur w Słupsku Technikum obsługi turystycznej Marzena Miewska
2 Pracownia G-13 w Tągowie Technikum architektury krajobrazu Adrian Troniewicz
3 Usługi Geodezyjno-Kartograficzne, Piotr Adamecki w Miastku Technikum geodezyjne Bartosz Szyc
4 Usługi Geodezyjno-Kartograficzne, Piotr Adamecki w Miastku Technikum geodezyjne Wioleta Gliszczyńska
5 Geopunkt w Bytowie Technikum geodezyjne Hanna Olik
6 Geopunkt w Bytowie Technikum geodezyjne Kasper Ginter
7 Firma spedycyjna ,,Franklin” w Miastku Technikum spedycyjne Dawid Mazur
8 Hotel Łeba ZSZ Kucharz Patryk Początko