Category: Ogłoszenia

Konkurs na recenzje

Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych uczniów do udziału w konkursie na recenzję ulubionej książki: 

 

„Książka, którą warto  przeczytać”.

 

REGULAMIN KONKURSU

Organizator Konkursu: Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy


Uczestnicy: uczniowie wszystkich klas

Cele konkursu:


 •  propagowanie idei czytania,
  •    promocja czytelnictwa literatury pięknej wśród młodzieży,
  •    pobudzenie wyobraźni, kreatywności i aktywności twórczej uczniów,
  •    kształtowanie umiejętności wyrażania refleksji i opinii o dziele literackim,
  •    poznanie upodobań literackich współczesnych młodych ludzi,
  •    rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,
  •    promocja nowych książek, zakupionych do biblioteki,
  •    rozwijanie wrażliwości na słowo pisane;

Termin złożenia prac u organizatora do 30 kwietnia 2020r.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników  5 maja 2020r.

Warunki uczestnictwa:


 • Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych uczniów ZSP w Łodzierzy. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu przez uczestnika.
 • Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie krótkiej recenzji ulubionej książki. 

 • Recenzja powinna posiadać jednego autora i być przez niego napisana samodzielnie. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez uczestników konkursu.
  •  Każdy uczestnik składa jedną lub dwie niepublikowane i nienagradzane nigdzie wcześniej recenzje.
  • Prace powinny być napisane na komputerze i opisane według wzoru: hasło konkursu „Książka, którą warto przeczytać”, imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasa, a także tytuł i autor recenzowanej książki.
  •  Prace do 2 stron A-4.
  •  Recenzje należy dostarczyć do biblioteki szkolnej.
  •  Prace konkursowe nie będą zwracane.
  •  Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na wystawie i na stronie internetowej szkoły .
 • Prace oceniać będzie jury w osobach: wicedyrektor szkoły, nauczyciele języka polskiego, nauczyciel bibliotekarz.
 • Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę: kompozycję, poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną, kulturę słowa, ogólny wyraz artystyczny, wartość merytoryczną recenzji oraz jej przydatność dla innych czytelników, pomysłowość, kreatywność.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!

 

.

Targi Edukacji i Pracy

Styczniowe egzaminy zawodowe

TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH styczeń 2020

 

EGZAMIN ZAWODOWY

 

Część praktyczna – 09.01.2020 r.

 

Technik spedytor A.28     godz. 9.00 sala nr 26

 Technik spedytor A.29     godz. 13.00 sala nr 26

Technik żywienia i usług gastro. T.15 godz. 13.00 sala nr 3

 

 Część pisemna – 10.01.2020 r.

 

Technik spedytor A.28     godz. 10.00 sala nr 26

Technik spedytor A.29      godz. 12.00 sala nr 26

Technik żywienia i usług gastronomicznych. T.15 godz. 12.00 sala nr 26

 

Fryzjer A.19  godz. 12.00 sala nr 26

 

 

 

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Przypominamy, że zgodnie z planem pracy szkoły  2 -3 stycznia 2020 r. jest dniem wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Uczniowie klas zawodowych w dni wolne od zajęć dydaktycznych uczęszczają na praktyki według planu ustalonego z pracodawcami!

Pomoc świąteczna-wnioski !!

działInformujemy, iż ostateczny termin składania  wniosków o pomoc świąteczną upływa 09.12. 2019 r.

wniosek

 

 

 

Mistrz Języka Niemieckiego-konkurs

„MISTRZ JĘZYKA NIEMIECKIEGO POWIATU BYTOWSKIEGO”

XII edycja

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich w powiecie bytowskim.
 2. Każda szkoła może wytypować do konkursu trzech uczniów
 3. do 08.11.2019 r.–Zgłoszenie uczniów do konkursu (nazwa szkoły, imię i nazwisko, klasa).
 4. do 22.11.2019 r. – Przygotowanie i przesłanie prezentacji multimedialnej po niemiecku na temat ciekawej postaci (sport, muzyka, polityka, literatura, itd.) pochodzącej z terenu powiatu bytowskiego. Może być to osoba nie żyjąca, która była związana z powiatem bytowskim.
 5. 28.11.2019 r. godz.10:00 – Etap finałowy

(rozwiązanie testu gramatyczno- leksykalnego).

 1. Wyniki z testu finałowego oraz punkty przyznane za prezentację multimedialną

wyłonią zwycięzcę.

 1. Za zajęcie I-III miejsca uczniowie otrzymają cenne nagrody.

 

Uwagi dodatkowe: 

Prezentacje multimedialne powinny być zapisane na płytach CD lud DVD. Zawierać one powinny nie więcej niż 20 slajdów. Prezentacje mogą zawierać fotografie, mapy, wykresy , szkice , dane statystyczne itp. wraz z komentarzem w języku niemieckim. Należy pamiętać , iż wykorzystując muzykę lub zdjęcia obcych twórców, należy posiadać pisemną zgodę ich autorów na wykorzystanie tych materiałów w prezentacji. Uczestnicy konkursu, autorzy prezentacji multimedialnych zrzekają się wszelkich praw autorskich do nich na rzecz organizatorów i zgadzają się na rozpowszechnianie ich prac wśród turystów niemieckich odwiedzających powiat bytowski.

 

Kontakt:

Wszelkich informacji udziela Marzena Wójtowicz –  , adres email   zsp@lodzierz.pl

 

Biuro organizacyjne:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Łodzierz 11

77-200 Miastko

tel. 059 857 24 09

.

Zaproszenie na konkurs

Zespół Szkół Ponadpodstawowych  w Łodzierzy zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wolnych recytatorów do udziału w XIX Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Karola Wojtyły. Konkurs odbędzie się 16 października 2019 r. o godz. 1000  .

Nasz adres: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy 77-200 Miastko, Łodzierz 11 tel. 0598572409 e-mail zsp@lodzierz.pl .

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o dotrzymanie terminu zgłoszeń do 10 października 2019 r.

KARTA UCZESTNICTWA-ściągnij

Założenia regulaminowe:

 1. Szkoła typuje maksymalnie trzech uczestników.
 2. Każdy z nich przygotowuje do prezentacji tylko jeden wiersz lub fragment utworu Karola Wojtyły. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
 3. Zgłoszenia powinny zawierać następujące dane:
  • imię i nazwisko recytatora
  • pełna nazwę szkoły , adres i numer telefonu szkoły
  • tytuł utworu przygotowanego do recytacji

Zapraszamy na kiermasz książek

Wszystkich zainteresowanych sprzedażą lub kupnem podręczników zachęcamy do odwiedzin biblioteki szkolnej.