Category: Dla gimnazjalistów

Gimnazjalisto ! oferta dla Ciebie

DSC_5008Gimnazjalisto !!! Zapoznaj się z naszą ofertą edukacyjną na nowy rok szkolny.

 kliknij i zapoznaj się.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

-dzwoniąc do sekretariatu szkoły pod numer 59 857 2409

-lub wysłylając e-maila zapytaniem na adres zsp@lodzierz.pl

-lub wypełniając formularz  poniżej

 

 

nabórlipiec     Technikum:

 

Technikum spedycji
Technikum żywienia i usług gastronomicznych
Technikum logistyki-nowość !!!
                                        

 

 Branżowa Szkoła I stopnia:

 

                                                                                        Kucharz
                                                                                         Sprzedawca
                                                                                         klasy wielozawodowe
                                                                                                  

Masz pytanie w sprawie rekrutacji -wypełnij formularz i wyślij

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

       

Zasady przyjęć:

Podczas rekrutacji będą brane pod uwagę punkty za egzamin gimnazjalny oraz za świadectwo. We wszystkich typach szkół punktowane będą oceny z następujących przedmiotów:

-język polski

-matematyka

-język obcy

-informatyka

Ponadto można zdobyć dodatkowe punkty za osiągnięcia sportowe, udział w konkursach i olimpiadach, inne formy aktywności np. wolontariat.

 

podanie 2018 -ściągnij

zaświadczenie – praktyki BS-ściągnij

regulamin rekrutacji-ściągnij

HARMONOGRAM PRAC POWIATOWEGO CENTRUM REKRUTACJI -ściągnij

oferta edukacyjna na rok szk. 2018-2019-zobacz

inf. o planowanych kierunkach kształcenia na rok szkolny 2018-2019-zobacz

Prezentacja_droga_ucznia_do_szkoly-  

 

 

 

Lista przyjętych-21 lipca 2017 r.

Lista kandydatów przyjętych – 21 lipca 2017 r.

technikum spedycji

technikum żywienia i usług gastronomicznych

BS wielozawodowa

BS sprzedawca

BS kucharz

 

 

Szkoła dysponuje wolnymi miejscami dla kandydatów !!!

Zapytania w sprawie rekrutacji można kierować na e-mail zsp@lodzierz.pl,  telefonicznie pod numerem telefonu 59 857 2409 lub osobiście w sekretariacie szkoły.

 

 

 

Technikum Spedycji

Technik spedytor organizuje transport kolejowy, samochodowy lub lotniczy towarów eksportowanych i importowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju. Posługuje się nowoczesnymi sposobami nadawania, przesyłania i odbioru towarów i przesyłek wykorzystując programy komputerowe oraz siec internetową.

 

 sp4

 

Po ukończeniu technikum spedycji możesz być zatrudniony np. w:
– przedsiębiorstwach spedycyjnych

– przedsiębiorstwach transportowych

– agencjach obsługi portów morskich i lotniczych

– bazach transportowych komunikacji kolejowej, samochodowej i samolotowej

 Spedytor zajmuje się organizacją transportu, a ponadto:

 • świadczy usługi na rzecz ładunku
 • załatwia ubezpieczenia
 • przygotowuje do odprawy celnej
 • prowadzi rozliczenia w bankach itp.

Technik spedytor to m.in.: asystent działu do spraw logistyki, kontroler do spraw bezpieczeństwa

Praktyka zawodowa, odbywać się będzie w firmach spedycyjnych. Uczniowie na praktyki będą uczęszczać w trzeciej klasie technikum. Praktyka trwać będzie 4 tygodnie..

W powiecie bytowskim funkcjonuje 80 firm spedycyjnych w tym 49 firm działających na terenie gminy Miastko.

sp3

spedycja44

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych:

 • · zajmuje się organizacją żywienia i urządzania zakładów gastronomicznych,
 • · kieruje pracami w zakresie sporządzania potraw i obsługi konsumenta,
 • · organizuje promocję, reklamę, przygotowuje oferty usług gastronomicznych.

DSC_4895image015

Możliwości zatrudnienia:

 • · zakłady żywieniowe typu otwartego, np. restauracje, bary, kawiarnie,
 • · zakłady typu zamkniętego, np. stołówki szkolne, szpitale, domy opieki, sanatoria,
 • · powadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie żywienia.

Kształcenie praktyczne będzie odbywać się w nowocześnie wyposażonej pracowni żywienia i pracowni nakrywania i dekorowania do stołu.

Praktyki wakacyjne – w zakładach gastronomicznych w kraju i za granicą.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej.

 

k2

 

 

Kucharz

KUCHARZ

 image016

Podstawowe zadania kucharza:

 • · przygotowanie potraw i napojów,
 • · dekorowanie i ekspedycja potraw,
 • · komponowanie posiłków,
 • · przechowywanie, magazynowanie surowców, półproduktów, produktów spożywczych
  i potraw,
 • · przygotowanie, organizacja stanowiska pracy zgodnie z zasadami sanitarno – higienicznymi.

kucharz

 

kucharz2Możliwości zatrudnienia:

 • · restauracje, bary, kawiarnie, hotelowe zakłady gastronomiczne,
 • · pensjonaty, domy wczasowe, restauracje na statkach i promach,
 • · szpitale, sanatoria, szkoły, internaty, stołówki w zakładach pracy,
 • · prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Kształcenie praktyczne będzie odbywać się w nowoczesnych pracowniach  gastronomicznych i pracowni dekorowania i nakrywania do stołu na terenie szkoły.

 

Sprzedawca

SPRZEDAWCA

s2Kształcenie zawodowe praktyczne o tym profilu odbywa się  u pracodawcy, a zajęcia z  kształcenia zawodowego teoretycznego odbywają się w szkole

 

 

 

 

 

s1

Rybak śródlądowy-nowość !!!

Uczniowie w ZSZ w zawodzie rybak środladowy zdobywają wiedzę na temat:

rybacy2-hodowli ryb w stawach ( pstrągarstwo, karpiarstwo, ryby dodatkowe np. lin, jesiotr, szczupak, raki, łososie.

-rybactwa jeziorowego i rzecznego ( zagospodarowanie jezior, połowy ryb.)

-narzędzi i technik połowu ryb ( w szkole znajduje się  pracownia do wyrobu żaków, miroży, włoków, wontonów.)

-mechanizacji rybactwa: uprawy stawów sprzętem rolniczym, nauki obsługi sprzętem pływającym, w tym silników motorowych.

rybacy

 

Praktyki  będą mogły się odbywać w:

-Gospodarstwie Rolno-Rybackim ,,Clarias” Rafała Sztobnickiego

-PPH ,,Aquamar”

-i inne gospodarstwa

 

 

 

Klasy wielozawodowe

KLASY WIELOZAWODOWE

nabórlipiec

Szkoła oferuje możliwość kształcenia w następujących zawodach:

murarz, tynkarz, fryzjer, ogrodnik, mechanik samochodowy, rolnik,rybak śródlądowy, elektryk, wędliniarz,cukiernik, piekarz, stolarz,monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, sprzedawca, kucharz blacharz samochodowy i inne zawody

Nauka w klasie wielozawodowej trwa 3 lata. Uczniowie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami wybierają zawód. Szkoła pomaga w poszukiwaniu praktyk u pracodawców.

Uczniowie z klasy wielozawodowej będą uczyć się w szkole jedynie przedmiotów ogólnokształcących. Natomiast wiedzę i umiejętności  z zakresu wybranego zawodu będą zdobywać przez cały okres edukacji u pracodawców i na okresowych kursach zawodowych organizowanych przez Ośrodki Dokształcania Zawodowego.

 

DSC_2444DSC_2419DSC_2436

Technikum logistyki-nowość !!!

imagesTechnik logistyk – zawód z przyszłością.

Zadaniem logistyka jest dostarczyć właściwy towar, właściwemu klientowi, we właściwej ilości, we właściwym czasie, na właściwe miejsce, we właściwym stanie i po właściwych, czyli możliwie najniższych kosztach.

Bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu logistyki wynika z faktu, że wszystko, co wytworzy przemysł, musi być gdzieś przewiezione, dostarczone, przechowane. Tą dziedziną działalności gospodarczej zajmuje się logistyka.

Logistyka to przepływ materiałów, informacji i pieniędzy w przedsiębiorstwach i między nimi.

logistyka-twspDo najpopularniejszych branż, które poszukują logistyków należą przede wszystkim przemysł, budownictwo, handel i usługi oraz informatyka i telekomunikacja. Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w spedycji krajowej i międzynarodowej.

 

Nauka trwa cztery lata.

2

 

 

logistyk11

Lista przyjętych-31.08 2015 r.

rekrutacjadołączLista przyjętych do szkoły -aktualizacja 31.08 2015r.

Technikum spedycji

Technikum żywienia i usług gastronomicznych

Kucharz

Sprzedawca

Klasa wielozawodowa

 

 

 

Pytania w sprawie rekrutacji można kierować na e-mail zsp@lodzierz.pl,  telefonicznie pod numerem  59 857 24 39 lub osobiście w sekretariacie szkoły