Category: Aktualności

Wywiadówka-26.09 2019 r.

Spotkanie rodziców z wychowawcami klas-26.09 2019 r. (czwartek) godz. 15.30

 

 

Przydział pomieszczeńna spotkania wychowawców klas z rodzicami  dnia  26.09 2019 r. (czwartek) godz. 15.30

Klasa Wychowawca Sala nr
  II T.Sped. Żyw.  K.Czekała  15
 III T.Sped. Żyw. J.Treder 7
 IV T.Sped. Żyw. J. Ginter 14
 
 
 II  Wielozawodowa E.Lewandowska 19
 II SprzedawcaWielozawodowa M.Roszczak 4
 IIIKucharz wielozawodowa  A.Warsińska 3
 III Sprzedawcawielozawodowa   B.Grzybowska 16

 

Zapraszamy na kiermasz książek

Wszystkich zainteresowanych sprzedażą lub kupnem podręczników zachęcamy do odwiedzin biblioteki szkolnej.

Podręczniki-aktualizacja

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

 W razie wątpliwości  uczniowie proszeni są o kontakt z nauczycielami przedmiotu

Podręcznik po gimnazjum

technikum-żywienia -PODRĘCZNIK

technik-spedytor-PODRĘCZNIK

sprzedawca-PODRĘCZNIK

klasa-wielozawodowa-PODRĘCZNIK

 

Podręczniki po szkole podstawowej

technikum-żywienia-PODRĘCZNIK

technik-spedytor-PODRĘCZNIK-

sprzedawca-PODRĘCZNIK-1

kucharz-PODRĘCZNIK-

klasa-wielozawodowa-PODRĘCZNIK-

 

 

 

 

 podręczniki

Wywiadówka-klasy pierwsze

Spotkanie rodziców KLAS PIERWSZYCH  z dyrekcją szkoły i  wychowawcami klas-5.09 2019 r. (czwartek) godz. 16.00

 

  1. 16.00 -Spotkanie rodziców z dyrekcją szkoły- Audytorium (sala nr 6)
  2. 16.20- Spotkanie rodziców z wychowawcami klas

Klasa I technikum spedycji i technikum żywienia i usług gastronomicznych po szkole podstawowej– Pani Magdalena Radziszewska

Klasa I technikum spedycji i technikum żywienia i usług gastronomicznych po gimnazjum– Pani Aleksandra Stankiewicz

Klasa I Branżowa Szkoła I stopnia po szkole podstawowej w zawodach kucharz, elektryk, fryzjer, murarz tynkarz, rolnik, rybak śródlądowy, stolarz, ślusarz– Pani Marzena Wójtowicz

Klasa I Branżowa Szkoła I stopnia po szkole podstawowej w zawodach mechanik pojazdów samochodowych , sprzedawca, -Pan Maciej Batruch

Klasa I Branżowa szkołą I stopnia po gimnazjum po gimnazjum w zawodach elektryk, fryzjer, kucharz, murarz tynkarz, rybak sródlądowy, stolarz, piekarz-Pani Magdalena Wojtowicz

Klasa I Branżowa szkołą I stopnia po gimnazjum w zawodach mechanik samochodowy, sprzedawca– Pan Sławomir Petryna

 

 

Rozpoczęliśmy rok szkolny

W tym roku szkolnym to 2 września zadzwonił pierwszy dzwonek, który zainaugurował nowy rok szkolny 2019/2020. Nowy rok szkolny, przemówieniem inauguracyjnym, rozpoczął dyrektor szkoły Mariusz Treder, W uroczystości rozpoczecia roku szkolnego  uczestniczył Roman Ramion wicestarosta bytowski, rodzice uczniów, grono pedagogiczne oraz młodzież szkolna. Wśród uczestników znalazło się 154 uczniów klas pierwszych , którzy od nowego roku szkolnego  rozpoczną naukę w naszej szkole, w tym po raz pierwszy absolwenci szkół podstawowych

 

Egzaminy maturalne-poprawki

Egzamin poprawkowy maturalny odbędzie się 20 sierpnia 2019  r. godz. 9.00

Wniosek o egzamin poprawkowy należy składać do 10 lipca 2019 r.

Komunikat dyrektora OKE w Gdańsku

Komisja w składzie:

D.Matuszkiewicz-Przewodniczący

G.Jończyk

nauczyciel–ZSOIT Miastko

Egzaminy poprawkowe

EGZAMINY  POPRAWKOWE (PRZEDMIOTOWE) – 21.08.2019 r.  godz. 9:00

 

Nazwa przedmiotu Data egzaminu Skład komisji
język niemiecki

 

 

21.08.2019 r. Anna Dominik – przewodniczący

Marzena Wójtowicz – członek komisji

Magdalena Wojtowicz – egzaminator

Matematyka

 

 

21.08.2019 r. Anna Dominik – przewodniczący

Joanna Ginter – egzaminator

Joanna Treder – egzaminator

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa 21.08.2019 r. Jacek Gocoł  – przewodniczący

Agnieszka Warsińska – egzaminator

Alicja Stoltmann –egzaminator

Katarzyna Czekała – członek komisji

 

 

EGZAMINY  POPRAWKOWE (PRZEDMIOTOWE) – 20.08.2019 r. godz. 9:00

 

Nazwa przedmiotu Data egzaminu Skład komisji
technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

 

 

20.08.2019 r. Jacek Gocoł – przewodniczący

Agnieszka Warsińska – egzaminator

Alicja Stoltmann – członek komisji

Katarzyna Czekała – członek komisji

j. angielski 20.08.2019 r. Anna Dominik – przewodniczący

Aleksandra Stankiewicz – egzaminator

Sławomir Petryna  – egzaminator

 

 

 

Lista kandydatów do szkoły

Rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół.

 

Jeżeli chcesz sprawdzić wyniki rekrutacji na dzień 5 lipca 2019 roku wejdż na poniższy adres:

 

 www.wyniki.rekrutacjapowiatowa.pl

 

Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół znajdują się na tablicy ogloszeń w szkole

Zapytania w sprawie rekrutacji można kierować na e-mail zsp@lodzierz.pl,  telefonicznie pod numerem telefonu 59 857 2409 lub osobiście w sekretariacie szkoły.

Aby zostać uczniem szkoły należy dostarczyć oryginalne świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach testów gimnazjalnych lub testów ósmoklasistów

 

Uczniowie klas Branżowej Szkoły I stopnia (z wyjątkiem klasy o profilu kucharz po szkole podstawowej) muszą dostarczyć do szkoły zaświadczenie o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły -12 lipca godz. 12.00 

więcej informacji w zakładce REKRUTACJA

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o maturze w powiecie bytowskim

Do wiosennej sesji egzaminacyjnej przystąpiło łącznie 399 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat bytowski. Spośród nich maturę zdało 312 osób (78,20%), nie zdało 87 osób (21,80%). W kraju egzamin maturalny zdało 80,5% ogółu abiturientów, zaś w województwie pomorskim 78,4%. Powiatowe wyniki w załączniku poniżej:

Powiatowe wyniki w załączniku poniżej:

Wstępna informacja dotycząca wyników egzaminu maturalnego powiatu bytowskiego

Oferta dla Ciebie-rekrutacja 2019 r.

DSC_5008Zapoznaj się z naszą ofertą edukacyjną dla absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej na nowy rok szkolny 2019/2020.

 kliknij i zapoznaj się.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

-dzwoniąc do sekretariatu szkoły pod numer 59 857 2409

-lub wysłylając e-maila zapytaniem na adres zsp@lodzierz.pl

-lub wypełniając formularz  poniżej

 

 

nabórlipiec     Technikum:

 

Technikum spedycji
Technikum żywienia i usług gastronomicznych
Technikum logistyki-nowość !!!
                                        

 

 Branżowa Szkoła I stopnia:

 

                                                                                        Kucharz
                                                                                         Sprzedawca
                                                                                         klasy wielozawodowe
                                                                                                  

Masz pytanie w sprawie rekrutacji -wypełnij formularz i wyślij

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

       

Zasady przyjęć:

Podczas rekrutacji będą brane pod uwagę punkty za egzamin gimnazjalny (absolwenci gimnazjum) lub egzamin ósmoklasisty (absolwenci szkoły podstawowej) oraz za świadectwo. We wszystkich typach szkół punktowane będą oceny z następujących przedmiotów:

-język polski

-matematyka

-język obcy

-informatyka

Ponadto można zdobyć dodatkowe punkty za osiągnięcia sportowe, udział w konkursach i olimpiadach, inne formy aktywności społecznej np. wolontariat.

ulotka_rekrutacja_2019-2020   -informacja o rekrutacji

podanie 2019 po G-podanie dla absolwentów gimnazjum

podanie 2019 po SP-podanie dla absolwentów szkoły podstawowej

zaświadczenie-praktyki-BS

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ

Regulamin rekrutacji dla absolwentów gimnazjum

Regulamin rekrutacji dla absolwentów SP