Category: Aktualności

Powiatowy mistrz języka niemieckiego

W  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy odbyła się XI edycja konkurs „Mistrz Języka Niemieckiego Powiatu Bytowskiego”. W konkursie, który od lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów szkół średnich z naszego powiatu , udział wzięli reprezentanci I Liceum Ogólnokształcącego w Bytowie, Zespołu Szkół Ekonomiczno Usługowych w Bytowie , Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy.

Konkurs składa się z dwóch etapów.  W każdej ze szkół zostały przeprowadzone eliminacje szkolne. Najlepsi uczniowie mieli  za zadanie  przygotowanie prezentacji multimedialnej. Z tą częścią konkursową najlepiej poradził sobie Dominik Zmuda-Trzebiatowski z ZSOiT w Miastku , który otrzymał wyróżnienie za najlepszą prezentacje multimedialną.

W Łodzierzy uczestnicy konkursu  zmierzyli się  z testem leksykalno-gramatycznym, którego wyniki i ocena z prezentacji wyłoniły zwycięzców.

Tytuł Mistrza Języka Niemieckiego Powiatu Bytowskiego XI edycji konkursu zdobył Marcin Modrzejewski z I LO w Bytowie. II miejsce zdobył Karol Pluto Prądzyński  z ZSEU w Bytowie, a na trzecim miejscu znalazła się przedstawicielka ZSOiT w Miastku Katarzyna Ludwikowska. Laureaci otrzymali dyplomy i  nagrody rzeczowe. Dla pozostałych finalistów przygotowano również drobne upominki.

Organizatorem konkursu były nauczycielki języka niemieckiego ZSP w Łodzierzy: Marzena Wójtowicz i Magdalena Wojtowicz. Współorganizatorem konkursu było Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe, które pozyskało dofinansowanie ze Starostwa Powiatu Bytowskiego na realizację zadań pożytku publicznego

Niepodległa-2018

W setną rocznicę  odzyskania przez Polskę niepodległości przedstawiciele naszej szkoły uczestniczyli w uroczystościach z okazji narodowego święta w Miastku . Miasteckie uroczystości rozpoczęły się pod Pomnikiem Narodu Polskiego. W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe wśród nich poczet sztandarowy naszej szkoły (asysta pocztu-Michał Olejniuk, Dawid Żurawski i Kacper Kuchmister).  Spod pomnika uczestnicy uroczystości prowadzeni przez orkiestrę dętą z Kępic przeszli do kościoła NMP Wspomożenia Wiernych, gdzie odbyła się msza święta w intencji Ojczyzny

 

 

 

 

 

foto; miastko.info24.pl

W hołdzie Niepodległej

Rok 2018 to rok Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z tej okazji odbył sie w naszej szkole uroczysty apel bedący hołdem dla Niepodległej Polski. Młodzież naszej szkoły przygotowała montaż słowno-muzyczny pt ,,Pociąg do wolności”, w którym zaprezentowała pokrótce losy naszego narodu. Wystep uczniów połączony był z krótkim wykładem historycznym i prezentacją multimedialną. W celu pielęgnowania polskich tradycji nasza szkoła przylączyła się także do ogólnopolskiej akcji ,,Rekord dla Niepodległej”.  Wspólnie odśpiewano hymn narodowy.

Występującą młodzież przygotowali nauczyciele ZSP  w Łodzierzy: Beata Grzybowska, Magdalena Radziszewska, Grzegorz Jończyk i Maciej Batruch.

 

Olimpiada logistyczna

W czwartek 4 października 2018 miał miejsce I etap Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Były to zawody I stopnia (szkolne), w których wzięło udział, po wcześniejszych eliminacjach, 13 uczniów z klas technikum spedycji. Ze względu na silną konkurencję (ok. 8,5 tys. uczniów) z całej Polski nie udało się naszym uczestnikom zakwalifikować do następnej rundy.

Organizatorem jest  Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu.

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna skierowana jest do uczniów szkół średnich i policealnych uczących się zawodów: technik spedytor i technik logistyk. Ma na celu:

  • rozbudzić wśród młodych ludzi zainteresowanie tematyką logistyczną,
  • pomoc w ocenie programu nauczania w szkołach średnich i policealnych.

Olimpiada została na stałe umieszczona przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

 

Strażacy JRG z Miastka w Łodzierzy

W szkole gościliśmy strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Miastku, którzy szkolili naszą Młodzieżową Drużynę Strażacką w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Raport o powiatowej oświacie

Opublikowany został raport pt. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W POWIECIE BYTOWSKIM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 przygotowany przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bytowie. Raport zostanie zaprezentowany na sesji Rady Powiatu w Bytowie .

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH

Inauguracja na AP w Słupsku

Po raz 50 słupska Akademia Pomorska, z którą nasza szkoła ma podpisane porozumienie o współpracy, zainaugurowała rok akademickiRozpoczęty nowy rok akademicki odbył  się  ze wszystkimi elementami wymaganymi przez tradycję – wystąpieniem rektora, wystąpieniem gości, immatrykulacją studentów i doktorantów, odśpiewaniem Gaudeamus igitur oraz wykładem inauguracyjnym. W inauguracji nowego roku akademickiego w słupskiej uczelni,  naszą szkołę  reprezentował dyrektor Mariusz Treder.

Współpraca ze słupską uczelnią trwa od 2013 r. kiedy podpisano umowę zakładającą współprace i objęcie patronatem naszej szkoły przez Akademie Pomorską w Słupsku. Uczniowie łodzieskiej szkoły uczestniczą w targach edukacyjnych organizowanych przez słupską uczelnie, biorą udział w wykładach i warsztatach prowadzonych przez pracowników naukowych AP a w tym roku wzięli udział w IV Słupskim Festiwalu Historycznym organizowanym przez Akademie Pomorską.

Foto archiwum

 

 

 

 

 

 

podpisanie porozumienia ZSP w Łodzierzy z AP w Słupsku

 

 

 

 

 

 

 

zajęcia laboratoryjne naszych uczniów na Akademi Pomorskiej w Słupsku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uczniowie ZSP w Łodzierzy na IV Słupskim Festiwalu Historycznym w Słupsku

Konkurs już po raz 18-sty

W czterdziestą  rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II  na Stolicę Apostolską po raz osiemnasty  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy odbył się Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Karola Wojtyły. Honorowy patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk

Jury w składzie: Bernadeta Zwolska przewodnicząca jury oraz  Halina Wojdalska  i Marzanna Kowalczyk oceniało recytatorów w trzech kategoriach: kategorii szkoły podstawowe klasy młodsze, szkoły podstawowe klasy starsze  i szkoły ponadgimnazjalne. Wsród recytatorów znaleźli się uczniowie ze szkół podstawowych z Miastka (SP1, SP2, SP3), Wałdowa, Świerzna, Kamnicy, Dretynia, Zespołu Szkół w Borowym Młynie, PMDK w Miastku, ZSOiT w Miastku oraz ZSP w Łodzierzy

Po wysłuchaniu wszystkich recytatorów  jury postanowiło przyznać nagrody:

Kategoria szkoły podstawowe klasy młodsze (klasy SP IV-VI):

I miejsce-   Kaja Kądziela-SP nr 3 w Miastku                                                                                                                                      II miejsce – Olga Należyta- SP w Wałdowie
III miejsce – Zuzanna Napieraj PMDK w Miastku


Kategoria szkoły podstawowe klasy starsze (klasy SP VII-VIII i III Gimnazjum)

I miejsce – Michał Zabrocki- SP nr 2 w Miastku
II miejsce – Karolina Rudnik- ZS w Borowym Młynie
III miejsce – Natalia Iwańska- SP w Dretyniu

Kategoria szkoły ponadgimnazjalne:

I miejsce – Emilia Ramczyk -ZSP w Łodzierzy
II miejsce – Sandra Orlikowska- PMDK w Miastku
III miejsce –Karolina Kuniszewska-ZSOiT w Miastku

 

Wśród gości zaproszonych znaleźli się:  radny sejmiku pomorskiego Mirosław Batruch, burmistrz Miastka Roman Ramion, przewodniczący Rady Miejskiej w Miastku Jan Basara i proboszcz parafii NMP Wspomożenia Wiernych ks infułat dr Dariusz Jastrząb.

Zwycięzcy konkursu otrzymali z rąk zaproszonych gości nagrody i dyplomy. Przyjęli również gratulacje i wyrazy uznania. Dyplomy wręczono również pozostałym uczestnikom.

W czasie wręczania nagród dyrektor Mariusz Treder podziękował wszystkim tym, dzięki którym uczniowie otrzymali nagrody i dyplomy. Byli to:

-Przewodniczącym Rady Miejskiej w Miastku Jan Basara

-Wicestarosta Bytowski – Zbigniew Batko

-Marszałek  Województwa Pomorskiego-Mieczysław Struk

-Radny Sejmiku Pomorskiego Mirosław Batruch

–Burmistrz Miastka – Roman Ramion,

-Dyrekcja ZSP w Łodzierzy

Podziękowania otrzymali również organizatorzy konkursu: Beata Grzybowska, Magdalena Radziszewska, Joanna Treder, Maciej Batruch. Dekoracje na konkurs przygotowała Monika Czarnecka a konkurs fotografowała Katarzyna Tamborska

Łodzierz-Dzień Edukacji Narodowej

12 października 2018 r. w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Oto fotorelacja z uroczystości

„Niećpa”- 2018

Dnia 05.10.2018r. nasza młodzież pod opieką pedagoga szkolnego Macieja Batrucha wzięła udział w imprezie profilaktycznej „Niećpa” w Słupsku. Niećpa to ogólnopolska akcja poświęcona profilaktyce uzależnień. Organizatorzy chcą namówić młodych ludzi, by powiedzieli „NIE” trzem uzależnieniom: zażywaniu narkotyków i dopalaczy, piciu alkoholu i paleniu papierosów. Na początku młodzież dowiedziała się jak ustrzec się od uzależnień, jakie są ich konsekwencje, gdzie szukać pomocy, jeśli zdecydują się wyrwać z nałogu i jak rozpoznać osobę uzależnioną.  Na scenie opowiadali o tym przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii, Kampanii Społecznej „Stop pijanym kierowcom”. Część muzyczną otworzył rockowy zespół ,,Sto% „z wokalistą Piotrem Nagielem. Następnie po przerwie pojawiła się gwiazda wieczoru Ewa Farna z zespołem, która swoimi największymi hitami przyciągnęła tłumy młodzieży pod scenę. Wyjazd był sfinansowany dzięki Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miastku.