Category: Aktualności

Lista przyjętych-12 lipca 2018 r.

Lista przyjętych na dzień- 12 lipca 2018 r.

Na podstawie Zarządzenia Nr 7/2018
Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31.01.2018

Technikum spedycji

Technikum żywienia i usług gastronomicznych

Branżowa Szkoła I stopnia-klasa wielozawodowa

Branzowa Szkoła I stopnia-sprzedawca

 

Szkoła dysponuje wolnymi miejscami dla kandydatów !!!

Zapytania w sprawie rekrutacji można kierować na e-mail zsp@lodzierz.pl,  telefonicznie pod numerem telefonu 59 857 2409 lub osobiście w sekretariacie szkoły.

Aby zostać uczniem szkoły należy dostarczyć oryginalne świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach testów gimnazjalnych

 

Konkurs na stanowisko urzędnicze

Konkurs, StempelDyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy ogłasza konkurs na stanowisko specjalista ds. administracji i księgowości. Informacje na BIP konkurs na stanowisko urzędnicze

Gimnazjalisto ! oferta dla Ciebie

DSC_5008Gimnazjalisto !!! Zapoznaj się z naszą ofertą edukacyjną na nowy rok szkolny.

 kliknij i zapoznaj się.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

-dzwoniąc do sekretariatu szkoły pod numer 59 857 2409

-lub wysłylając e-maila zapytaniem na adres zsp@lodzierz.pl

-lub wypełniając formularz  poniżej

 

 

nabórlipiec     Technikum:

 

Technikum spedycji
Technikum żywienia i usług gastronomicznych
Technikum logistyki-nowość !!!
                                        

 

 Branżowa Szkoła I stopnia:

 

                                                                                        Kucharz
                                                                                         Sprzedawca
                                                                                         klasy wielozawodowe
                                                                                                  

Masz pytanie w sprawie rekrutacji -wypełnij formularz i wyślij

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

       

Zasady przyjęć:

Podczas rekrutacji będą brane pod uwagę punkty za egzamin gimnazjalny oraz za świadectwo. We wszystkich typach szkół punktowane będą oceny z następujących przedmiotów:

-język polski

-matematyka

-język obcy

-informatyka

Ponadto można zdobyć dodatkowe punkty za osiągnięcia sportowe, udział w konkursach i olimpiadach, inne formy aktywności np. wolontariat.

 

podanie 2018 -ściągnij

zaświadczenie – praktyki BS-ściągnij

regulamin rekrutacji-ściągnij

HARMONOGRAM PRAC POWIATOWEGO CENTRUM REKRUTACJI -ściągnij

oferta edukacyjna na rok szk. 2018-2019-zobacz

inf. o planowanych kierunkach kształcenia na rok szkolny 2018-2019-zobacz

Prezentacja_droga_ucznia_do_szkoly-  

 

 

 

Egzaminy poprawkowe

EGZAMINY  POPRAWKOWE (PRZEDMIOTOWE) – 22.08.2018 r. godz. 9.00

Nazwa przedmiotu Data egzaminu Skład komisji
język niemiecki

 

język obcy w działalności handlowej

22.08.2018 r. Anna Dominik – przewodniczący

Marzena Wójtowicz – egzaminator

Magdalena Wojtowicz – egzaminator

Agnieszka Zwiewka – członek komisji

 

Geografia

 

22.08.2018 r. Anna Dominik – przewodniczący

Stefan Stankiewicz  – egzaminator

Małgorzata Domżalska Pilimon – egzaminator

Katarzyna Czekała – członek komisji

 

 

 

Matematyka

 

Informatyka (egzamin klasyfikacyjny)

22.08.2018 r. Anna Dominik – przewodniczący

Joanna Ginter – egzaminator

Joanna Treder – egzaminator

Agnieszka Warsińska – członek komisji

 

Język obcy dla spedytorów (angielski) 22.08.2018 r. Jacek Gocoł  – przewodniczący

Aleksandra Stankiewicz – egzaminator

Sławomir Petryna  – egzaminator

Agnieszka Zwiewka –

członek komisji

zasady żywienia

 

gastronomia w praktyce

22.08.2018 r. Jacek Gocoł  – przewodniczący

Agnieszka Warsińska – egzaminator

Alicja Stoltmann –egzaminator

Katarzyna Czekała – członek komisji

EGZAMINY  POPRAWKOWE (PRZEDMIOTOWE) – 23.08.2018 r. godz. 9.00

 

Nazwa przedmiotu Data egzaminu Skład komisji
technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

 

 

23.08.2018 r. Jacek Gocoł – przewodniczący

Agnieszka Warsińska – egzaminator

Alicja Stoltmann – egzaminator

Katarzyna Czekała – członek komisji

j. polski 23.08.2018 r. Anna Dominik – przewodniczący

Beata Grzybowska – egzaminator

Magdalena Radziszewska – egzaminator

Katarzyna Tamborska  – członek komisji

j. angielski 23.08.2018 r. Anna Dominik – przewodniczący

Aleksandra Stankiewicz – egzaminator

Sławomir Petryna  – egzaminator

Agnieszka Zwiewka –

członek komisji

Wychowanie fizyczne 23.08.2018 r. Anna Dominik – przewodniczący

Dariusz Matuszkiewicz  – egzaminator

Elżbieta Lewandowska –egzaminator

 

 

 

Wyniki matur -wstępna informacja

Wstępna informacja dotycząca wyników egzaminu maturalnego wśród tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych powiatu bytowskiego przeprowadzonego w maju 2018 roku

Do wiosennej sesji egzaminacyjnej przystąpiło łącznie 400 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat bytowski. Spośród nich maturę zdało
320 osób (80%), nie zdało 80 osób (20%). W kraju egzamin maturalny zdało 79,7% ogółu abiturientów,
zaś w województwie pomorskim 77,1%.

Tab.1. Porównanie zdawalności egzaminu maturalnego:

Zdawalność egzaminu maturalnego w kraju w % Zdawalność egzaminu maturalnego w województwie pomorskim w % Zdawalność egzaminu maturalnego w szkołach prowadzonych przez powiat bytowski w %
79,7 77,1 80

 

Tab.2. Porównanie zdawalności egzaminu maturalnego według typów szkół:

Typ szkoły Odsetek sukcesów
w kraju
Odsetek sukcesów
w województwie pomorskim
Odsetek sukcesów
w szkołach prowadzonych przez powiat bytowski
Liceum ogólnokształcące 85,3% 83,6% 83,78%
Technikum 69,6% 65,7% 76,74%

 

Tab.3. Zdawalność egzaminu maturalnego wśród tegorocznych abiturientów w poszczególnych szkołach w sesji wiosennej 2018 r.:

Szkoła ponadgimnazjalna Liczba zdających Liczba osób, które
zdały egzamin
Odsetek sukcesów
ZSOiT Miastko-liceum 37 35 94,59%
ZSO Bytów-liceum 122 115 94,26%
ZSEU Bytów-technikum 113 93 82,30%
ZSOiT Miastko-technikum 44 36 81,81%
ZSP Bytów-technikum 44 29 65,90%
ZSP Łodzierz-technikum 14 7 50%
ZSP Bytów-liceum 26 7 26,92%
400 320 80%

 

Pełne wyniki egzaminu maturalnego udostępnione zostaną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
11 września 2018 r.

 

 

 

Zdawalność egzaminu maturalnego w poszczególnych szkołach powiatu bytowskiego (sesja wiosenna)

Szkoła 2016 r. 2017 r. 2018 r.
ZSO Bytów 91,8 % 95,7% 94,26%
ZSEU Bytów-Technikum 71,4 % 78,8% 82,3%
ZSP Bytów-Technikum 64,9 % 71,4% 65,9%
ZSP Bytów-Liceum 19,23%
ZSOiT Miastko-Technikum 67,7 % 88,1% 81,81%
ZSOiT Miastko-LO 90,2 % 91,4% 94,59%
ZSP Łodzierz-Technikum 66,7 % 50% 50%
Razem zdawalność: 78,6% 85,4% 80%

 

 

Dariusz Glazik

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Starostwo Powiatowe w Bytowie

Egzaminy poprawkowe maturalne

Egzamin poprawkowy maturalny odbędzie się 21 sierpnia 2018 r. (wtorek) godz. 9.00

Podania o egzamin poprawkowy należy składać do 10 lipca 2018r.

Przeczytaj komunikat OKE w Gdańsku

Komisja w składzie:

G.Jończyk-Przewodniczący

J.Haręża-członek komisji

M.Reszka.–ZSOIT Miastko

Zadzwonił ostatni dzwonek

 Zabrzmiał ostatni dzwonek w roku szkolnym 2017/2018 . Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie dyrektor szkoły Mariusz Treder w swoim przemówieniu podsumował mijający rok szkolny w naszej szkole. Podziękował gronu pedagogicznemu za wkład wniesiony w wychowanie i edukacje młodzieży a pracownikom administracji i obsługi podziękował za wytrwałą i trudną pracę. Wręczono również  nagrody  dla wyróżniających się uczniów. Zakończenie roku szkolnego połączone było z uroczystością pożegnania uczniów zasadniczej szkoły zawodowej.  W uroczystości uczestniczył Zbigniew Batko wicestarosta bytowski

 Po apelu uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami klas gdzie otrzymali świadectwa promocyjne. do następnej klasy.

Życzymy udanych wakacji i bezpiecznego powrotu do naszej szkoły

Sukcesy roku szkolnego 2017/18

Sukcesy drużynowe  i  indywidualne uczniów naszej szkoły w roku szkolnym 2017/2018 (najważniejsze osiągnięcia o szczeblu międzyszkolnym, powiatowym, wojewódzkim)

 

Reprezentacja ZSP w Łodzierzy w składzie Wiktoria Dróżdż i Krzysztof Mazur – III miejsce w I Powiatowym Konkursie Kulinarnym o tytuł Master Chef Powiatu Bytowskiego.

Reprezentacja ZSP w Łodzierzy w składzie Rafał Wolski i Dawid Żurawski- VI miejsce w konkursie historycznym na IV Słupskim Festiwalu Historycznym

 Dawid Żurawski- III miejsce w konkursie historycznym „Wielcy Polacy w hołdzie Niepodległej”.

Reprezentacja ZSP w Łodzierzy w składzie Agata Kandziora, Kamil Kacperski, Paweł Bukowski –  III miejsce w Powiatowym Turnieju Wiedzy Samorządowej w Tuchomiu

Reprezentacja ZSP w Łodzierzy w składzie Konrad Rynkowski i Krystian Tomczak   – I miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Powiatu Bytowskiego w tenisie stołowym chłopców

Agata KryczkaI miejsce w województwie pomorskim  w II edycji konkursu Mogalo Verstehen,

Tomasz Wcisło–  II miejsce w województwie pomorskim  w II edycji konkursu Mogalo Verstehen

 Koło teatralne ,,Bagałan” w składzie Sona Wrąbel, Mateusz Łopacki, Joanna Milewska, Ewelina Guła, Kamil Kacperski, Emilia Ramczyk, Wojciech Boczek, Katarzyna Białek, Tomasz Wcisło, Paweł Bukowski – I miejsce w Powiatowym Przeglądzie Małych Form Teatralnych w Bytowie

Koło teatralne ,,Bagałan”- III miejsce w XV Konkursie Teatralnym pt. ,,Dlaczego nie warto….

Reprezentacja ZSP w Łodzierzy w składzie Kamil Gocan i Mateusz Łopacki  II miejsce w Mistrzostwach Województwa Pomorskiego w badmintonie drużynowym chłopców.

Emilia RamczykI miejsce w XVII Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Karola Wojtyły w kategorii szkół ponadgimnzjalnych

Reprezentacja ZSP w Łodzierzy w składzie Kamil Gocan i Mateusz Łopacki – I miejsce w Półfinale Wojewódzkiej Licealiady w badmintonie chłopców.

Reprezentacja ZSP w Łodzierzy – III miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Powiatu Bytowskiego w badmintonie dziewcząt

Reprezentacja ZSP w Łodzierzy w składzie Kamil Gocan i Mateusz Łopacki –I miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Powiatu Bytowskiego w badmintonie chłopców

Reprezentacja ZSP w Łodzierzy -III miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Powiatu Bytowskiego w Siatkówce Plażowej dziewcząt

Wojciech BoczekII miejsce w Gminnym konkursie literackim pn ,,Dbaj o przyrodę a wtedy ona zadba o nas,”

 

 

Zakończenie roku szkolnego

zakonczenie

Uroczystość zakończenia roku szkolnego odbędzie się 22.06 2018 r.(piątek) godz. 9.30

I powiatowy Master Chef

Wiktoria Dróżdż z klasy I BS I stopnia i Krzysztof Mazur z klasy II BS I stopnia pod opieka nauczycielki zawodu Katarzyny Czekały zajęli III miejsce w I Powiatowym Konkursie Kulinarnym o tytuł Master Chef Powiatu Bytowskiego.  Nasza drużyna przygotowała rolatki rybne na kolorowej kaszy jaglanej a na deser mus z białej czekoladowy z karmelizowanym rabarbarem.

 Organizatorem konkursu było Starostwo Powiatowe w Bytowie i Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Bytowie. W konkursie wzięły udział szkoły kształcące w kierunku gastronomicznym z powiatu bytowskiego oraz  szkoła z Rugii w Niemczech. W jury zasiadali uznani restauratorzy i szefowie kuchni.

 

 

 

 

a oto wyniki:

I miejsce: Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. St. Staszica w Bytowie

II  miejsce Regionales Berufliches Bildungszentrum Vorpommern-Rügen, Sassnitz

III  miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy

Wyróżnienie Szkoła Branżowa I stopnia w Bytowie

Gratulujemy !!!