Category: Aktualności

Sukces Wojtka

Wojciech Boczek uczeń klasy III technikum spedycji zajął III miejsce w konkursie literackim pn ,,Smutne skutki uzależnień”. Konkursy przeznaczone były dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 19 lat. Konkurs „Smutne skutki uzależnień” realizowany był w ramach programu „Jesteśmy wolni  od nałogów”,  którego celem było zwrócenie szczególnej uwagi na zagrożenia wynikające z nadużyć różnego rodzaju nałogów,  jak np.alkoholizm, narkomania, czy uzależnienie od gier komputerowych. Ogółem do  Biblioteki Publicznej w Miastku organizatora konkursu wpłynęło 35 prac lietrackich. Opiekunem Wojtka była polonistka Magdalena Radziszewska. Gratulujemy !

 

 

Wywiadówka-28.05 2019 r.

Spotkanie rodziców z wychowawcami klas-28.05 2019 r. (wtorek) godz. 16.00

 

 

Przydział pomieszczeńna spotkania wychowawców klas z rodzicami  dnia   28.05 2019 r. (wtorek) godz. 16.00

Klasa Wychowawca Sala nr
  I T.Sped. Żyw.  K.Czekała  15
 II T.Sped. Żyw. J.Treder 7
 III T.Sped. Żyw. J. Ginter 14
 
 
 I  Wielozawodowa E.Lewandowska 19
 I SprzedawcaWielozawodowa M.Roszczak 4
 II Kucharz wielozawodowa  A.Warsińska 3
 II Sprzedawcawielozawodowa   B.Grzybowska 16
 III Kucharz wielozawodowa S.Petryna 23
III Sprzedawca wielozawodowa   D.Matuszkiewicz 26

Wnioski-wczasy pod gruszą

Informujemy, iż wniosek o dofinansowanie wypoczynku (wczasy pod gruszą) należy składać do końca maja każdego roku. – §15 regulaminu ZFŚS ZSP w Łodzierzy

Do wniosku należy złożyć oświadczenie o średnim dochodzie na członka rodziny (informacja z PIT-u za rok 2018).

Wniosek i oświadczenie można dostarczyć do sekretariatu szkoły osobiście lub w formie korespondencyjnej (list lub skan z podpisem)

Wniosek i oświadczenie można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać poniżej

Druki wniosku i oświadczenia poniżej:

wniosek

Z wizytą w Łodzierzy

W dniu 7 maja w trakcie Dni Otwartych Szkoły gościliśmy w naszej szkole przyszłych tegorocznych absolwentów gimnazjum i szkół podstawowych z SP1 i SP 2 w Miastku oraz uczniów ze szkół z Dretynia, Świerzna i Koczały. Przybyli goście zapoznali sie z ofertą edukacyjną naszej szkoły na nadchodzący rok szkolny 2019/2020. Zwiedzili szkołę , w tym sale dydaktyczne, pracownie do przedmiotów zawodowych.  W trakcie zwiedzania goście m.in mogli obserwować pracę uczniów klasy II technikum żywienia i usług gastronomicznych  w trakcie zajęć praktycznych oraz obejrzeli prezentcje multimedialną dotyczacą zawodu spedytora.

Jest to druga wizyta w tym roku gimnazjalistów i uczniów klas VIII w ramach Dnia Otwartej Szkoły. Poprzedno gościliśmy gimnazjalistów z SP 3 w Miastku i szkoły w Brzeźnie Szlacheckim.

Egzaminy zawodowe

EGZAMIN ZAWODOWY CZERWIEC 2019

 

 Część praktyczna 17-06-2019 r.

Technik spedytor A-28 godz. 9.00 klasa III i egzamin poprawkowy

Technik  żywienia i usług gastronomicznych  T-15 godz. 13.00   egzamin poprawkowy

Technik spedytor A.29 godz. 13.00    egzamin poprawkowy

 

Część pisemna 18-06-2019 r.

ZSZ Sprzedawca A-18 godz. 10.00   klasa III 

Technik spedytor A-28 godz. 10.00  klasa III 

Technik żywienia i usług gastronomicznych  T-06 godz. 10.00    klasa III 

ZSZ Kucharz T-06 godz. 10.00  klasa III 

Technik spedytor A-29 godz. 12.00  egzamin poprawkowy

ZSZ Fryzjer A-19 godz. 12.00  klasa III 

 

Część praktyczna 24 – 25.06.2019 r.

Technik  żywienia i usług gstonomicznych  klasa III 

ZSZ Kucharz  klasa III 

ZSZ Sprzedawca klasa III 

Święto Konstytucji 3 Maja

W dniu Święta Konstytucji 3 Maja przedstawiciele naszej szkoły uczestniczyli w uroczystościach z okazji 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  Miasteckie uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Miastku z udziałem m.in. pocztów sztandarowych wśród których był  poczet sztandarowy ZSP w Łodzierzy.(w składzie: Michał Olejniuk, Paulina Malewska, Anna Ludwichowska) Następnie uczestnicy uroczystości  przeszli do parku pod Pomnik Narodu Polskiego, gdzie delegacje  złożyły wieńce i kwiaty pod pomnikiem.

Od 1. 09 2019 r. zmieniamy nazwę szkoły

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Bytowskiego 25 kwietnia br. radni powiatowi uchwalili Uchwałę Nr VI/57/2019 Rady Powiatu Bytowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy. Uchwalono że,  z dniem 1 września 2019 r. nastąpi zmiana nazwy naszej szkoły na ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH w Łodzierzy.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 Przypominamy, że zgodnie z planem pracy szkoły  2 maja jest dniem wolnymi od zajęć dydaktycznych. Poza tym dni 6,7,8 maja, które są rezerwowane na egzaminy maturalne również są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Uczniowie klas zawodowych w dni wolne od zajęć dydaktycznych uczęszczają na praktyki według planu ustalonego z pracodawcami!

7 maja w szkole o godz. 9.30 odwiedzą nas gimnazjaliści z klas III i uczniowie klas ósmych szkół podstawowych z Miastka, Dretynia, Świerzna i Koczały

Pożegnania nadszedł czas

W piątek 26 kwietnia pożegnaliśmy kolejny rocznik naszych absolwentów. W tym roku szkołę opuściło 19 absolwentów technikum spedycji i technikum żywienia i usług gastronomicznych.. W uroczystości pożegnania tegorocznych absolwentów uczestniczyli zaproszeni goście m.in. wicestarosta bytowski Roman Ramion i przewodnicząca Rady Rodziców Joanna Wcisło, rodzice, grono pedagogiczne i młodzież szkolna. W czasie uroczystości dyrektor szkoły Mariusz Treder wręczył tegorocznym absolwentom świadectwa ukończenia szkoły, a wyróżniającym się uczniom nagrody i pamiątkowe dyplomy. List gratulacyjny otrzymali Inga i Krzysztof Kryczka rodzice Sylwii absolwentki z klasy IV technikum spedycji, która otrzymała świadectwo z wyróżnieniem. Pożegnanie maturzystów było okazją do podziękowania dla  przewodniczącej Rady Rodziców Joanny Wcisło  za pracę na rzecz Rady Rodziców.

Wracamy do szkoły

Oficjalna informacja od dyrektora szkoły: od jutra (środa, 24.04.2019) lekcje odbędą się wg planu lekcji.

 

Internat w ZSOiT w Miastku będzie czynny.