Category: Aktualności

Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli

Proszę o składanie wniosków o przyznanie świadczenia na pomoc zdrowotną do dnia 31 października 2019 r.  (wnioski do pobrania  w sekretariacie lub pobierz ze strony www)

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z § 4 pkt. 2 Uchwały Nr XIV/103/2016 Rady Powiatu Bytowskiego z dnia 24.03.2016 r. świadczenie przyznaje się w związku z:

 1. przewlekłą lub ciężką chorobą,
 2. ponoszeniem kosztów leczenia specjalistycznego w tym badań diagnostycznych, konsultacji, hospitalizacji i zabiegów rehabilitacyjnych, zakupów lekarstw-w zwiazku z prowadzoną terapią
 3. ponoszeniem kosztów zakupów medycznych środków pomocniczych (okulary, aparaty słuchowe i elementy protetyki stomatologicznej

regulamin świadczeń zdrowotnych

aneks do regulaminu przyznawania świadczeń na pomoc zdrowotną regulamin świadczeń zdrowotnych

 

Szkolenie MDS

Nasza Młodzieżowa Drużyna Strażacka gościła w szkole Juliana Jacesko strażaka z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Miastku, który przeprowadził szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz dokonał instruktażu defibrylatora AED

 

 

Zaproszenie na konkurs

Zespół Szkół Ponadpodstawowych  w Łodzierzy zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wolnych recytatorów do udziału w XIX Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Karola Wojtyły. Konkurs odbędzie się 16 października 2019 r. o godz. 1000  .

Nasz adres: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy 77-200 Miastko, Łodzierz 11 tel. 0598572409 e-mail zsp@lodzierz.pl .

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o dotrzymanie terminu zgłoszeń do 10 października 2019 r.

KARTA UCZESTNICTWA-ściągnij

Założenia regulaminowe:

 1. Szkoła typuje maksymalnie trzech uczestników.
 2. Każdy z nich przygotowuje do prezentacji tylko jeden wiersz lub fragment utworu Karola Wojtyły. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
 3. Zgłoszenia powinny zawierać następujące dane:
  • imię i nazwisko recytatora
  • pełna nazwę szkoły , adres i numer telefonu szkoły
  • tytuł utworu przygotowanego do recytacji

,,Niećpa” 2019

W piątkowy wieczór  04.10.2019 r. nasza młodzież pod opieką pedagoga szkolnego Macieja Batrucha wzięła udział w imprezie profilaktycznej „Niećpa” w Słupsku. Niećpa to ogólnopolska akcja poświęcona profilaktyce uzależnień. Organizatorzy chcą namówić młodych ludzi, by powiedzieli „NIE” trzem uzależnieniom: zażywaniu narkotyków i dopalaczy, piciu alkoholu i paleniu papierosów. Na początku młodzież dowiedziała się jak ustrzec się od uzależnień, jakie są ich konsekwencje, gdzie szukać pomocy, jeśli zdecydują się wyrwać z nałogu i jak rozpoznać osobę uzależnioną.  Na scenie opowiadali o tym przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii, Kampanii Społecznej „Stop pijanym kierowcom”. Część muzyczną otworzył rockowy zespół ,,Sto% „z wokalistą Piotrem Nagielem. Następnie po przerwie pojawiła się gwiazda wieczoru Blue Cafe, która swoimi największymi hitami przyciągneła tłumy młodzieży pod scenę. Wyjazd był sfinansowany dzięki Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miastku.

Powiatowe przełaje

Czwartek  03.10. 2019 r. był dniem biegów przełajowych nad Jeziorem Lednik, gdzie ZSP w Łodzierzy we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Bytowie zorganizowało powiatowe mistrzostwa drużynowe w  sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt i chłopców. Gościliśmy drużyny szkół ponadgimnazjalnych powiatu bytowskiego, łącznie 80 zawodniczek i zawodników.  Nad prawidłową organizacją i przebiegiem zawodów czuwali nauczyciele wychowania fizycznego Dariusz Matuszkiewicz i Sławomir Petryna, mając do pomocy szkolną drużynę strażacką oraz uczniów ZSP w Łodzierzy. Organizacja opierała się na współpracy z  OSiR w Miastku i przedstawicielami Lasów Państwowych.

W wyniku sportowej rywalizacji wyłoniono mistrzowskie drużyny, które 16.10 2019 r . będą reprezentowały powiat bytowski na zawodach wojewódzkich w Gdynii.

Wyniki końcowej klasyfikacji w sztafetach dziewcząt: I miejsce i awans do zawodów wojewódzkich wywalczyły uczennice I LO w Bytowie, II m. ZSEU w Bytowie,  III m. ZSP w Łodzierzy. Sztafety chłopców: I miejsce I LO w Bytowie, II m. ZSE-U w Bytowie, III m. ZSP w Bytowie, IV m. ZSOiT w Miastku i V miejsce reprezentacja ZSP w Łodzierzy. Kapitanowie drużyn otrzymali z rąk dyrektora ZSP w Łodzierzy pamiątkowe dyplomy  i puchary, ufundowane przez Starostę Bytowskiego.

Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie

W dniu 25 września br. w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych. W tym roku szkolnym  165 uczniów klas pierwszych złożyło ślubowanie na sztandar szkoły i odebrało z rąk dyrektora szkoły legitymacje szkolne. Ślubowanie złożyli uczniowie klas: technikum spedycji, technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz branżowej szkoły I stopnia o profilu kucharz, sprzedawca i klasy wielozawodowej.

Wywiadówka-26.09 2019 r.

Spotkanie rodziców z wychowawcami klas-26.09 2019 r. (czwartek) godz. 15.30

 

 

Przydział pomieszczeńna spotkania wychowawców klas z rodzicami  dnia  26.09 2019 r. (czwartek) godz. 15.30

Klasa Wychowawca Sala nr
  II T.Sped. Żyw.  K.Czekała  15
 III T.Sped. Żyw. J.Treder 7
 IV T.Sped. Żyw. J. Ginter 14
 
 
 II  Wielozawodowa E.Lewandowska 19
 II SprzedawcaWielozawodowa M.Roszczak 4
 IIIKucharz wielozawodowa  A.Warsińska 3
 III Sprzedawcawielozawodowa   B.Grzybowska 16

 

Zapraszamy na kiermasz książek

Wszystkich zainteresowanych sprzedażą lub kupnem podręczników zachęcamy do odwiedzin biblioteki szkolnej.

Podręczniki-aktualizacja

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

 W razie wątpliwości  uczniowie proszeni są o kontakt z nauczycielami przedmiotu

Podręcznik po gimnazjum

technikum-żywienia -PODRĘCZNIK

technik-spedytor-PODRĘCZNIK

sprzedawca-PODRĘCZNIK

klasa-wielozawodowa-PODRĘCZNIK

 

Podręczniki po szkole podstawowej

technikum-żywienia-PODRĘCZNIK

technik-spedytor-PODRĘCZNIK-

sprzedawca-PODRĘCZNIK-1

kucharz-PODRĘCZNIK-

klasa-wielozawodowa-PODRĘCZNIK-

 

 

 

 

 podręczniki

Wywiadówka-klasy pierwsze

Spotkanie rodziców KLAS PIERWSZYCH  z dyrekcją szkoły i  wychowawcami klas-5.09 2019 r. (czwartek) godz. 16.00

 

 1. 16.00 -Spotkanie rodziców z dyrekcją szkoły- Audytorium (sala nr 6)
 2. 16.20- Spotkanie rodziców z wychowawcami klas

Klasa I technikum spedycji i technikum żywienia i usług gastronomicznych po szkole podstawowej– Pani Magdalena Radziszewska

Klasa I technikum spedycji i technikum żywienia i usług gastronomicznych po gimnazjum– Pani Aleksandra Stankiewicz

Klasa I Branżowa Szkoła I stopnia po szkole podstawowej w zawodach kucharz, elektryk, fryzjer, murarz tynkarz, rolnik, rybak śródlądowy, stolarz, ślusarz– Pani Marzena Wójtowicz

Klasa I Branżowa Szkoła I stopnia po szkole podstawowej w zawodach mechanik pojazdów samochodowych , sprzedawca, -Pan Maciej Batruch

Klasa I Branżowa szkołą I stopnia po gimnazjum po gimnazjum w zawodach elektryk, fryzjer, kucharz, murarz tynkarz, rybak sródlądowy, stolarz, piekarz-Pani Magdalena Wojtowicz

Klasa I Branżowa szkołą I stopnia po gimnazjum w zawodach mechanik samochodowy, sprzedawca– Pan Sławomir Petryna