Category: Aktualności

Artyści w Łodzierzy

ZSP w Łodzierzy  gości uczestników VI Międzynarodowego Pleneru Malarskiego ,,Miastko2013”.Naszymi gośćmi w szkole są artyści z  Czech, Ukrainy, Mongolii i Polski ,którzy  w  trakcie pleneru  malować będą pejzaże i architekturę ziemi miasteckiej. Organizatorem pleneru jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku oraz Fundacja Kresowa „Semper Fidelis” z Wrocławia. Plener zakończy się wernisażem w parku miejskim w Miastku, gdzie zaprezentowane zostaną obrazy powstałe  podczas tygodniowego pleneru.

plener

Egzaminy poprawkowe

Harmonogram egzaminów poprawkowych maturalnych i egzaminów poprawkowych  przedmiotowych w LO Miastku i w Łodzierzy

Harmonogram egzaminów poprawkowych maturalnych

Egzamin poprawkowy maturalny pisemny-27.08 2013 godz.900

Egzamin poprawkowy maturalny ustny-28.08 2013 godz. 900

Zdający, który przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych (ustnych i pisemnych) i jednego z nich nie zdał, może złożyć do 7 dni po ogłoszeniu wyników wniosek o przystąpienie do sesji poprawkowej 2013 roku.-TERMIN UPŁYWA -5 lipca 2013 r.

Egzaminy poprawkowe maturalne

Harmonogram egzaminów poprawkowych-przedmiotowych

Egzaminy poprawkowe przedmiotowe w LO w Miastko-26.08 2013 r.

Egzaminy poprawkowe przedmiotowe w LO w Miastku

Egzaminy poprawkowe przedmiotowe w Łodzierzy -26.08.2013 r. godz. 9.00 

Egzaminy poprawkowe przedmiotowe w Łodzierzy

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie roku szkolnego 2012/13

Zakończenie roku szkolnego to okazja do podsumowania pracy szkoły. Poniżej prezentujemy informacje o udziale i organizacji konkursów, olimpiad przedmiotowych i zawodów sportowych. Ponadto prezentujemy inne przedsięwzięcia zorganizowane przez szkołę lub przedsięwzięcia z udziałem uczniów naszej szkoły.

Działalność szkoły 2012/2013

Mamy wakacje !!!

 

W piątek 28 czerwca w całej Polsce zabrzmiał ostatni dzwonek w roku szkolnym 2012/2013. Uroczystość zakończenia roku szkolnego odbyła się również w Łodzierzy. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście Mirosław Batruch radny Sejmiku Pomorskiego, Marek Kwaśniewski członek Zarządu Powiatu Bytowskiego i Bożena Karpińska przewodnicząca Rady Rodziców ZSP w Łodzierzy. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie dyrektor szkoły Mariusz Treder w swoim przemówieniu podsumował mijający rok szkolny w naszej szkole. Podziękował gronu pedagogicznemu za wkład wniesiony w wychowanie i edukacje młodzieży a pracownikom administracji i obsługi podziękowała za wytrwałą i trudną pracę. Wręczono również  nagrody  dla wyróżniających się uczniów. Uroczysty apel był  okazją dla podziękowań dla Pani Bożeny Karpińskiej za wieloletnią pracę w Radzie Rodziców . Po apelu uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami klas gdzie otrzymali świadectwa promocyjne. do następnej klasy.

 

Uroczystość zakończenia roku szkolnego odbyła się również w miasteckim liceum. W uroczystości wzięła udział wiceprzewodnicząca rady rodziców Joanna Gocoł, która wspólnie z dyrektorem szkoły Mariuszem Trederem i wicedyrektor szkoły Haliną Girtler wręczyli świadectwa z wyróżnieniem i nagrody dla wyróżniających się uczniów.

 

Życzymy udanych wakacji i bezpiecznego powrotu do naszej szkoły

Foto relacje z zakończenia roku szkolnego w LO fotorelacja   źródło: www.miastko24.pl

Foto z uroczystości w Łodzierzy-źródło-archiwum szkoły

Nagrodzeni przez miastecki samorząd

Corocznie w ostatnie dni mijającego roku szkolnego w miasteckim gimnazjum najlepsi uczniowie szkół z terenu gminy Miastko otrzymują nagrody Rady Miejskiej w Miastku za osiągnięcia i sukcesy sportowe. Wśród nagrodzonych przez burmistrza Miastka  Romana Ramiona i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku  Tomasza Borowskiego znaleźli się również uczniowie naszej szkoły: Patrycja Zaremba, Justyna Bujwid, Hanna Olik, Katarzyna Napieraj oraz reprezentacja siatkarek naszej szkoły. Wyróżnienia za zaangażowanie w  pracę dydaktyczno-wychowawczą otrzymali również nauczyciele: Justyna Rudnik, Katarzyna Zawieśnicka, Katarzyna Radziszewska oraz Anna Dominik. Gratulujemy.

Poniżej prezentujemy uzasadnienie do nagród Rady Miejskiej w Miastku

Drużyna siatkarek  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy w składzie :Celina Jarocka, Aleksandra Klim, Aleksandra Guła, Daria Stanisz, Katarzyna Dzięcioł, Ewelina Michańczyk, Karolina Grzesiak,Katarzyna Kiełbińska, Kamila Adamiec, Karolina Dzierżyńska   – Siatkarki z ZSP w Łodzierzy zajęły I miejsce w Wojewódzkim Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych w ramach rozgrywek Ludowych Zespołów Sportowych Przodkowie. Zdobyły pierwsze miejsce w Finale Powiatowym w Piłce Siatkowej Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych w ramach Licealidy. Zwyciężyły w Półfinale Wojewódzkim w Piłce Siatkowej Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych w  Człuchowie, a w Starogardzie Gdańskim w Finałach Województwa Pomorskiego zajęły VI miejsce

Hanna Olik– Jest uczennicą klasy trzeciej technikum geodezyjnego w ZSP w Łodzierzy. Osiągnęła bardzo dobre wyniki w nauce.  Aktywnie uczestniczy w pracach samorządu szkolnego i koła teatralnego ,,Bagałan”. Angażuje się w realizacje projektów prowadzonych przez szkołę m.in. projekt eTwinning  pn„Historyczne i turystyczne atrakcje mojego regionu” oraz projekt unijny pt. ,,W zawodzie jak ryba w wodzie”. Uczestniczy w wielu konkursach przedmiotowych i tematycznych. Zajęła drugie miejsce w konkursie pt ,,Dzieje rodzin pomorskich” organizowanym przez Akademie Pomorską w Słupsku. Hanna uczestniczy w wymianie młodzieży z partnerską szkołą w Walsrode.

Katarzyna Napieraj– Jest uczennicą klasy trzeciej technikum obsługi turystycznej  w ZSP w Łodzierzy. Osiągnęła średnią ocen 4,95 i wzorowe zachowanie. Angażuje się w realizacje projektu eTwinning  pn„Historyczne i turystyczne atrakcje mojego regionupolegającego na współpracy między szkołą w Łodzierzy a szkołami w Słowacji, Turcji , Danii, Grecji i w Czechach za pośrednictwem mediów elektronicznych

Justyna Bujwid– Jest tegoroczną absolwentką Liceum Ogólnokształcącego w Miastku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy. Osiągnęła średnią ocen 5,06 i wzorowe zachowanie. Jest typem społecznika zaangażowanym w działalność wolontariatu. Brała udział w konkursach humanistycznych zajmując: I miejsce w V Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji Adama Mickiewicza oraz III miejsce w XII Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Karola Wojtyły

Patrycja Zaremba– Jest tegoroczną absolwentką Liceum Ogólnokształcącego w Miastku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy. Osiągnęła średnią ocen 5,06 i wzorowe zachowanie. Jest typem społecznika zaangażowanym w działalność wolontariatu. Brała udział w konkursach humanistycznych zajmując: I miejsce w V Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji Adama Mickiewicza oraz III miejsce w XII Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Karola Wojtyły

 

 

Prawo jazdy za unijne pieniądze

czerwony

Dziewięciu uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy weźmie udział w bezpłatnym szkoleniu na prawo jazdy kategorii B. Jest to możliwe dzięki wsparciu finansowemu z Unii Europejskiej w ramach projektu  p.n. Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy, Zakwalifikowane osoby rozpoczną kurs jeszcze w tym miesiącu– wyjaśnia Anna Dominik szkolny koordynator projektu w ZSP w Łodzierzy.

W ramach projektu realizowane są również zajęcia edukacyjne z języka angielskiego i języka niemieckiego zawodowego oraz  doradztwo zawodowe mające na celu  rozwój kariery zawodowej uczestników projektu.

przeczytaj o tym w  -www.miastko.naszemiasto.pl , www.miastko24.pl

 

Doradzamy uczniom

Od dnia 6 czerwca 2013 r. realizowane są zajęcia z DORADZTWA ZAWODOWEGO CAŁOŻYCIOWEGO w wymiarze 15 godzin warsztatów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zawodowych w ramach projektu systemowego p.n. Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013).

Doradztwo zawodowe całożyciowe obejmuje szereg działań, które umożliwiają osobie w każdym wieku i momencie, w tym uczniom szkolnictwa zawodowego, dokonanie analizy posiadanych kompetencji, podejmowanie działań w kierunku zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych, planowanie kariery zawodowej. Głównym celem doradztwa zawodowego całożyciowego jest wspomaganie osoby w planowaniu własnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, zgodnej z jej kompetencjami oraz zwiększenie samoświadomości osób w każdym wieku do brania odpowiedzialności za własną karierę zawodową, w tym edukację przez całe życie, aby dostosować kompetencje do zmieniającego się rynku pracy.          Doradztwo całożyciowe, to lepsze dopasowanie indywidualnych predyspozycji i kompetencji do możliwości zatrudnienia i rozwoju kariery zawodowej. Ukierunkowuje rozwój osobisty i zwiększa zdolność do zatrudnienia. Jest motorem aktywnej postawy uczenia się i doskonalenia przez całe życie.

 

Po ukończeniu szkolenia uczeń:

1) zna podstawowe pojęcia rynku pracy

2) identyfikuje zjawiska zachodzące na rynku pracy

3) posiada wiedzę na temat współczesnego rynku pracy i tendencji jego rozwoju,

4) zna instytucje rynku pracy,

5) wie, jakie są prawa i mechanizmy pomocy absolwentom w znalezieniu pracy,

6) wie jak uchronić się przed nieuczciwymi praktykami pracodawców i gdzie szukać pomocy,

7) z orzeczoną niepełnosprawnością zna swoje prawa i przywileje,

8) z orzeczoną niepełnosprawnością zna instytucje wspomagające zatrudnienie,

9) zna i umie przedstawić profil własnych predyspozycji, umiejętności i kompetencji,

10) zna pojęcie kompetencji uniwersalnych,

11) potrafi wymienić kompetencje kluczowe przyjęte przez Parlament i Radę UE,

12) potrafi określić kompetencje wymagane w wybranym przez niego zawodzie,

13) ma świadomość konieczności kształcenia i doskonalenia umiejętności przez całe życie,

14) potrafi oceniać sytuację i określać własne cele edukacyjne i zawodowe,

15) definiuje własne zasoby – uzdolnienia, umiejętności, temperament, kompetencje,

16) dokonuje wyboru właściwej dla siebie ścieżki edukacyjnej i zawodowej

17) przyjmuje postawę gotowości do zmiany i dostosowania się do wymogów rynku pracy,

18) zna zasady i potrafi tworzyć Indywidualny Plan Działania,

19) dokonuje wyboru właściwej dla siebie ścieżki edukacyjnej i zawodowej,

20) zna portfolio Europass i umie sporządzić własne Europass – CV,

21) myśli globalnie i wielokulturowo.

Projekt eTwinning „Historyczne i turystyczne atrakcje mojego regionu”

 

eTwinning to łączenie i współpraca szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

W projekcie, który realizowany był w języku niemieckim, brało udział 7 szkół z 6 państw: Polski ( Łodzierz i Bolesławiec), Słowacji, Turcji, Danii, Czech i Grecji. Działania zostały podzielone na kilka zagadnień:

 • Przedstawienie się,
 • Nasz region,
 • Nasze miasto,
 • Atrakcje historyczne,
 • Atrakcje turystyczne,
 • Usługi turystyczne,
 • Podsumowanie projektu

Do każdego z powyższych punktów uczniowie wykonywali prezentacje wybranych przez siebie miejsc wykorzystując popularne i mniej znane programy: MS Word, Power Point, Prezi, Windows Movie Maker, Glogster.  W ramach podsumowania napisano ankietę, sprawdzającą wiadomości o danym kraju. Uczniowie i nauczyciele kontaktowali się wykorzystując założoną w tym celu stronę na portalu Facebook.

Zespół z Łodzierzy to:

 • Magdalena Wojtowicz, nauczycielka języka niemieckiego ( koordynatorka, współzałożycielka projektu i strony projektu na portalu Facebook),
 • Grzegorz Jończyk, nauczyciel historii ( pomoc przy części historycznej projektu),
 • Hanna Olik,
 • Kasper Ginter,
 • Wioletta Gliszczyńska,
 • Izabela Mionskowska,
 • Jakub Danisewicz,
 • Katarzyna Napieraj,
 • Julita Sobolewska,
 • Katarzyna Dzięcioł,
 • Aleksandra Klim
 • Justyna Felke,
 • Andżelika Krupa

Wszystkie wykonane prezentacje można zobaczyć klikając w link: http://new-twinspace.etwinning.net/web/p78545

 

 

Książka moim przyjacielem

Rozstrzygnięto konkurs czytelniczy pt. „Książka moim przyjacielem” , zorganizowany przez bibliotekę ZSP w Łodzierzy. Pierwsze miejsce zajęła Katarzyna Napieraj z kl. III Technikum Obsługi Turystycznej, a drugie miejsce Magdalena Jaśkowska z kl. I a ZSZ wielozawodowej. Celem konkursu było propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży, opisanie i zaprezentowanie ciekawych książek na wystawie w bibliotece. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było przeczytanie dowolnej książki i napisanie na jej temat recenzji. Organizatorką przedsięwzięcia była bibliotekarka Katarzyna Jończyk. Na zwycięzców czekają dyplomy i nagrody książkowe. Gratulujemy!

Fotografowała nocne łowy

Izabela Mionskowska uczennica klasy III technikum obsługi turystycznej ZSP w Łodzierzy- za zdjęcie „Nocne łowy” otrzymała wyróżnienie w IV Powiatowym Konkursie Fotograficznym „Fauna i flora powiatu bytowskiego”. Na konkurs wpłynęło 193 zdjęcia 95 autorów ze szkół i placówek oświatowo- wychowawczych powiatu bytowskiego. Organizatorem konkursu był Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Miastku. Laureaci fotograficznego konkursu w tym i Izabela nagrody i wyróżnienia otrzymali w trakcie Ekokoncertu, który odbył się 5 czerwca br. w MGOK w Miastku. Gratulujemy !

 

Wystawę pokonkursową nagrodzonych prac fotograficznych można obejrzeć w holu  budynku Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Miastku.