Archive for: Listopad 22nd, 2013

Wypłaty stypendiów-język kaszubski i język ukraiński

Stypendia dla uczniów uczących się języka kaszubskiego i języka ukraińskiego będą wypłacane na konta uczniów od 27 listopada br.

Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem w przypadku, gdy uczeń opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 20% zajęć w miesiącu z języka regionalnego lub języka mniejszości narodowej, dyrektor szkoły wstrzymuje wypłatę stypendium za dany miesiąc

Pierwsza rata wypłacona zostanie  z wyrównaniem za miesiąc wrzesień i październik.