Archive for: Wrzesień 2017

Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie

W dniu 28 września br. w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych. Uczniowie złożyli ślubowanie na sztandar szkoły i odebrali  z rąk dyrektora szkoły legitymacje szkolne. Ślubowanie złożyli uczniowie klas: technikum spedycji i technikum żywienia i usług gastronomicznych. Po raz pierwszy ślubowanie złożyli uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia o profilu kucharz, sprzedawca i klasy wielozawodowej

Zmiany w planie lekcji

Od poniedziałku 2 października 2017 r. nastąpiły zmiany w planie lekcji.

zobacz nowy plan lekcji

MDS ponownie w JRG w Miastku

Nasza Młodzieżowa Drużyna Strażacka uzupełniona o nowych członków z klas drugich, ponownie odwiedziła Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą w Miastku.  Zapoznali się z nowym strażackim sprzętem przeciwpożarowym

Jesteśmy najlepsi w powiatowym badmintonie

Reprezentacja chłopców w składzie Kamil Gocan i Mateusz Łopacki  zostali Mistrzami Powiatu Bytowskiego w badmintonie chłopców w ramach Licealiady. Turniej odbył się w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Miastku z udziałem szkół ponadgimnazjalnych z Miastka i Bytowa. Opiekunem zwycięskiej reprezentacji był nauczyciel wychowania fizycznego  Sławomir Petryna. Nasza drużyna reprezentować będzie szkołę i powiat bytowski w półfinałach wojewódzkich badmintona chłopców.

Świadczenie o pomoc zdrowotną

Osoby zainteresowane świadczeniem na pomoc zdrowotną z funduszu zdrowotnego, proszone są o składanie wniosków w terminie nieprzekraczalnym do 31 października 2017 r.

 

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

 – zaświadczenie lekarskie , z adnotacją o czasie trwania choroby,

– dokumenty potwierdzające koszty leczenia  w postaci faktur, określających wnioskodawcę jako osobę ponoszącą w/w koszty,

– oświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na członka rodziny, uzyskanym za okres trzech miesięcy , poprzedzających złożenie wniosku.

Gościliśmy radnych i urzędników

W czwartek 14 września br. w naszej szkole gościła delegacja radnych powiatowych oraz urzędników Starostwa Powiatowego w Bytowie pod przewodnictwem strosty bytowskiego Leszka Waszkiewicza, przewodniczacego Rady Powiatu w Bytowie Andrzeja Hrycyny i wicestarosty bytowskiego Zbigniewa Batko. Goście zwiedzili szkołę w tym  pracownie do nauki zawodu: pracownie gastronomiczną, pracownie dekorowania i nakrywania do szkoły oraz pracownie sprzedaży do nauki zawodu   sprzedawca. Radni i urzędnicy zapoznali sie z nowymi szkolnymi inwestycjami.

Gotowali na powiatowych targach

Na zaproszenie dyrekcji Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Bytowie grupa naszych uczniów z technikum żywienia i usług gastronomicznych pod opieką nauczycielki zawodu Agnieszki Warsińskiej wzięła udział w warsztatach kulinarnych w ramach Powiatowych Targów  Kulinarnych. Warsztaty poprowadził utytułowany kucharz  Krzysztof Gawlik. Tematem wiodącym warsztatów były potrawy z drobiu. Pokaz kulinarny został połączony z prezentacją nowo powstałej pracowni gastronomicznej w ZSEU w Bytowie.

Kiermasz podręczników

Wszystkich zainteresowanych sprzedażą lub kupnem podręczników zachęcamy do odwiedzin biblioteki szkolnej.

Rozpoczęliśmy rok szkolny

W tym roku szkolnym to 4 września zadzwonił pierwszy dzwonek, który zainaugurował nowy rok szkolny 2017/2018. Nowy rok szkolny rozpoczął dyrektor szkoły Mariusz Treder, a uczestnicy uroczystości wysłuchali referatu poświęconego 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej przygotowanego przez nauczyciela historii Grzegorza Jończyka. W uroczystości inauguracji roku szkolnego  uczestniczyli: Leszek Waszkiewicz starosta bytowski, rodzice uczniów, grono pedagogiczne oraz młodzież szkolna. Wśród uczestników znalazło się 104 uczniów klas pierwszych , którzy od nowego roku szkolnego  rozpoczną naukę w naszej szkole, w tym po raz pierwszy uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia. W trakcie uroczystości starosta Leszek Waszkiewicz wręczył symboliczny czek w wysokości 800 zł na zakup sprzętu sportowego. Podczas uroczystości dyrektor Mariusz Treder wręczył akt nominacji na wicedyrektora szkoły Pani Marzenie Wójtowicz, która zastąpiła czasowo Panią wicedyrektor Annę Dominik która przebywa na urlopie. Akt nominacji na nauczyciela dyplomowanego odebrała Pani Magdalena Roszczak, nauczycielka przedmiotów ekonomicznych.