Archive for: Październik 4th, 2017

Szkolny etap Olimpiady Logistycznej

W środę 4 października 2017 w naszej szkole odbył się I etap Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Były to zawody I stopnia (szkolne), w których wzięło udział, po wcześniejszych eliminacjach, 10 uczniów z klas technikum spedycji.

Organizatorem jest  Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu. Szkolne eliminacje przeprowadził nauczyciel przedmiotów spedycyjnych Stefan Stankiewicz

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna skierowana jest do uczniów szkół średnich i policealnych uczących się zawodów: technik spedytor i technik logistyk. Ma na celu:

  • rozbudzić wśród młodych ludzi zainteresowanie tematyką logistyczną,
  • pomoc w ocenie programu nauczania w szkołach średnich i policealnych.

Olimpiada została na stałe umieszczona przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.