Archive for: Listopad 2017

Zajęcia unijne-zwrot kosztów dojazdu-zmiana wniosków

baner-fundusze-europejskie

UWAGA- Nowe wnioski o dofinansowanie kosztów przejazdu na zajęcia unijne- wnioski należy składać do 21.12. 2017 r. Wnioski składamy kwartalnie

Osoby, które uczestniczą w zajęciach unijnych z matematyki, informatyki, języków obcych, doradztwa zawodowego w ramach projektu, ,,Kompetentni na starcie” a chcialiby otrzymywać zwrot kosztów dojazdu proszeni są o kontakt z dyrektorem szkoły.

Aby otrzymać pieniądze na dojazdy należy pobrać pliki : z regulaminem i wnioskiem o dofinansowanie na dojazdy. Wypełnione wnioski należy dostarczyć do dyrektora lub sekretariatu szkoły.

Wszelkich informacji udziela dyrektor szkoły

Regulamin zwrotu kosztów przejazdu dla uczniów dojeżdżających na zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu pn. _KNS_

Załącznik nr 1 WNIOSEK o zwrot kosztów przejazdu

Załącznik nr 2 Oświadczenie osoby dowożącej o dowożeniu uczestnika projektu w miesiącu

Załącznik nr 3 Oświadczenie potwierdzające konieczność dojeżdżania bycia dowożonym samochodem prywatnym (własnym)

Załącznik nr 4 Oświadczenie potwierdzające konieczność dojeżdżania bycia dowożonym samochodem prywatnym (użyczonym)

Załącznik nr 5 Oświadczenie o użyczeniu samochodu Regulamin zwrotu kosztów przejazdu dla uczniów dojeżdżających na zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu pn. _KNS_

 

 

Ola otrzymała stypendium premiera

Aleksandra Konik z klasy IV technikum spedycji  została stypendystką Prezesa Rady Ministrów. Ola znalazła się wśród najlepszych uczniów z województwa pomorskiego, którym przyznano stypendium. Aby zostać stypendystą premiera trzeba było spełnić jedno z dwóch kryteriów. Być najlepszym uczniem w szkole, z najwyższą średnią ze świadectwem z wyróżnieniem bądź wykazać się szczególnymi osiągnięciami, lokatami w konkursach przedmiotowych i dobrymi wynikami z przedmiotów obowiązkowych. Uroczystość wręczania stypendiów odbyła się 27 listopada br. w sali audytoryjnej Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni.

MDS uczyła się ratować zycie

Po raz kolejny nasza Młodzieżowa Drużyna Strażacka gościła  w  Jednostce Ratowniczo- Gaśniczej  w Miastku. Tym razem nasi szkolni strażacy poznawali zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

 

 

 

 

 

W Łodzierzy ruszyła Szlachetna Paczka

Nasza szkoła po raz trzeci przyłącza się do ogólnopolskiego projektu Szlachetna Paczka. Jej założeniem jest dedykowana, dopasowana do potrzeb pomoc. Nasz tegoroczny wybór padł na ubogą, dwuosobową rodzinę.
Więcej informacji udzielą panie Magdalena Roszczak, Agnieszka Zwiewka i Magdalena Wojtowicz. Na szkolnym faceboku  znajdziecie również opis rodziny i jej potrzeby.-kliknij

Matura z OPERONEM

W dniach od 21 do 24 listopada 2017 r. odbędzie się próbny egzamin maturalny dla tegorocznych maturzystów.

Przedmiot Data Godzina rozpoczęcia Czas trwania egzaminu
Język polski 21.11 br. (wtorek) 9.00 170 min.
Matematyka 22.11 br. (środa) 9.00 170 min.
Język angielski Język niemiecki 23.11 br. (czwartek) 9.00 120 min.
Przedmiot dodatkowy  24.11 br. (piątek)  9.00

Czy nadaję się na przedsiębiorcę ?

W dniu 14 listopada 2017 r. Pani Małgorzata Antoniak doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie przeprowadziła zajęcia edukacyjne w ramach Światowego Dnia Przedsiębiorczości. Celem spotkania było pobudzenie uczestników do przyjęcia przedsiębiorczej postawy w życiu zawodowym, zapoznanie młodzieży ze specyfiką pracy na własny rachunek, a także określenie predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestnicy na zajęciach mieli okazję poznać atuty, jakie powinna posiadać osoba prowadząca własną firmę. Spotkanie zostało wzbogacone badaniem „Test przedsiębiorczości” oraz prezentacją pt. ,,Czy nadaję się na przedsiębiorcę”.

 

 

Zwiedzili muzeum II wojny światowej

W ramach konkursu „Nasz Patriotyzm” nauczyciele ZSP w Łodzierzy zorganizowali wycieczkę do muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Uczestniczyło w niej 45 uczniów klas technikalnych i branżowej szkoły I stopnia. Dzięki profesjonalnym przewodnikom młodzież uczestniczyła w pięknej, bo trwającej blisko cztery godziny, lekcji historii. Wystawy wywierały niesamowite wrażenia emocjonalne na zwiedzających, poruszały wszelkie zmysły i wywoływały zamierzone reakcje. To największe tego typu muzeum w Europie, a zwiedzanie go w przeddzień Święta Niepodległości było ciekawą lekcją patriotyzmu.

ZSP w Łodzierzy w dziejach Miastka

W czasie uroczystości wręczenia dyplomów i legitymacji Honorowych Obywateli Gminy Miastko odbyła się promocja monografii historycznej Gminy Miastko zespołu autorskiego w składzie: dr Bogusław Breza, dr Tomasz Duda, Jarosław Ellewart, Piotr Kalka, Ignacy Skrzypek, dr Dariusz Piasek i dr Kacper Pencarski. W publikacji o dziejach Miastka znalazły się również informacje o naszej szkole.  Autorzy publikacji informacje o szkole  czerpali z archiwalnej prasy, archiwach Archiwum Państwowego w Słupsku i Prezydium PRN w Miastku, opracowania Jana Ozymko ,,Przemiany w strukturze narodowościowej i społecznej ludności powiatu miasteckiego w latach 1945-1975 i informacji z naszej szkolnej witryny internetowej dotyczącej jubileuszu 50-lecia szkoły.

Święto Niepodległości

W dniu Święta Odzyskania Niepodległości przedstawiciele naszej szkoły uczestniczyli w uroczystościach z okazji narodowego święta w Miastku . Miasteckie uroczystości rozpoczęły się pod Pomnikiem Narodu Polskiego. W uroczystości  udział wzięły poczty sztandarowe wśród nich poczet sztandarowy ZSP w Łodzierzy.  Delegacje samorządów,miast partnerskich z Litwy, Niemiec i Francji, instytucji i szkół w tym delegacja naszej szkoły złożyły wieńce i kwiaty pod Pomnikiem Narodu Polskiego. Spod pomnika uczestnicy uroczystości przeszli do kościoła NMP Wspomożenia Wiernych, gdzie odbyła się msza święta w intencji Ojczyzny.

Dzień wcześniej młodzież naszej szkole zwiedziała Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.