Archive for: Styczeń 2018

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie-2018

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

 

egzamin2

10.01 2018 r.- (środa) godz. 9.00część praktyczna

kwalifikacja-A.28- Organizacja nadzoru i transportu -(T.spedycji)I kwalifikacja egzamin poprawkowy

10.01 2018 r.- (środa) godz. 13.00część praktyczna

kwalifikacja-A.29- Obsługa klientów i kontrahentów ) (T.spedycji)II kwalifikacja

kwalifikacja-T.15- Organizacja żywienia i usług gastronomicznych )II kwalifikacja (T Żywienia i usług gastronomicznych)

 

 

1101 2018 r.- (czwartek) godz. 12.00część pisemna

kwalifikacja-T.15- Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

kwalifikacja-A.29- Obsługa klientów i kontrahentów

11.01 2018 r.- (czwartek) godz. 10.00część pisemna

kwalifikacja R03 -T.rolnik- egzamin poprawkowy