Archive for: Styczeń 2nd, 2018

Otrzymaliśmy dofinansowanie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy otrzymał ok. 4,5 tyś zł dofinansowania z Ministerstwa Edukacji Narodowej  na doposażenie gabinetów profilaktycznych w szkołach.   Z tych funduszy zakupiono m.in umeblowanie do gabinetu, stolik zabiegowy, tablice anatomiczne, fantom, siatki centylowe dla chłopców i dziewcząt oraz szyny Kramera. W ubiegłym roku szkolnym szkoła otrzymała również dofinansowanie na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej  z funduszy pozyskanych przez Starostwo Powiatowe w Bytowie w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie-2018

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

 

egzamin2

10.01 2018 r.- (środa) godz. 9.00część praktyczna

kwalifikacja-A.28- Organizacja nadzoru i transportu -(T.spedycji)I kwalifikacja egzamin poprawkowy

10.01 2018 r.- (środa) godz. 13.00część praktyczna

kwalifikacja-A.29- Obsługa klientów i kontrahentów ) (T.spedycji)II kwalifikacja

kwalifikacja-T.15- Organizacja żywienia i usług gastronomicznych )II kwalifikacja (T Żywienia i usług gastronomicznych)

 

 

1101 2018 r.- (czwartek) godz. 12.00część pisemna

kwalifikacja-T.15- Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

kwalifikacja-A.29- Obsługa klientów i kontrahentów

11.01 2018 r.- (czwartek) godz. 10.00część pisemna

kwalifikacja R03 -T.rolnik- egzamin poprawkowy