Archive for: Wrzesień 3rd, 2018

Podpisano porozumienie

W trakcie uroczystego rozpoczęcia nowego roku szkolnego została podpisana umowa partnerska pomiędzy Powiatem Bytowskim reprezentowanym przez wicestarostę Zbigniewa Batko, spedycyjną firmą ,,Franklin” reprezentowaną przez prezesa zarządu Zbigniewa Dróżdza i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy reprezentowanym przez dyrektora ZSP w Łodzierzy Mariusza Treder.

Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad i warunków realizacji praktyk zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy kształcących się w zawodzie technik spedytor. Celem porozumienia jest wzmocnienie kształcenia zawodowego w branży spedycyjnej oraz powiązanie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy z potrzebami rynku pracy.

 

W ramach porozumienia firma  FRANKLIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. zobowiązuje się do:

  1. Umożliwienia uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy odbywania praktyki zawodowej na terenie firmy FRANKLIN
  2. Organizowania wizyt studyjnych w siedzibie firmy.
  3. Dzielenia doświadczeniem poprzez cykliczne spotkania z pracownikami firmy.
  4. Wspólnej organizacji przedsięwzięć podnoszących jakość edukacyjną uczniów w technikum spedycji.

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy zobowiązuje się do:

  1. Pozyskiwania młodzieży dla kształcenia szkolnego w zawodzie technik spedytor.
  2. Promowania firmy FRANKLIN i jej działań w środowisku lokalnym oraz na terenie Szkoły.
  3. Umieszczenia logo Firmy wraz z przekierowaniem do strony firmy: na stronie internetowej Szkoły.
  4. Wspólnej organizacji przedsięwzięć propagujących zawód spedytora oraz wizerunek firmy FRANKLIN

Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny

W tym roku szkolnym to 3 września zadzwonił pierwszy dzwonek, który zainaugurował nowy rok szkolny 2018/2019.  W uroczystości inauguracji roku szkolnego  uczestniczyli: Mirosław Batruch radny Sejmiku Pomorskiego, Zbigniew Batko wicestarosta bytowski, Zbigniew Dróżdż prezes Zarządu firmy ,,Franklin”.  rodzice uczniów, grono pedagogiczne oraz młodzież szkolna. Wśród uczestników znalazło się 69 uczniów klas pierwszych , którzy od nowego roku szkolnego  rozpoczną naukę w naszej szkole, . W trakcie uroczystości została podpisana umowa partnerska między  ZSP w Łodzierzy a spedycyjną firmą ,, Franklin” oraz Starostwem Powiatowym w Bytowie