Archive for: Wrzesień 13th, 2018

Informacja o wynikach egzaminów zewnętrznych

Informacja o wynikach egzaminów maturalnych i egaminów potwierdzajacych kwalifikacje w zawodzie

 

Zdawalność egzaminów z poszczególnych przedmiotów w maju i sierpniu 2018 r. dla tegorocznych absolwentów.

Absolwenci technikum z województwa pomorskiego Absolwenci technikum ZSP w Łodzierzy
Zdawalność  matury 76% 71,4%
Język polski 96% 100%
Matematyka 78% 71,4%
Język angielski 95% 100 %
Język niemiecki 93% 100 %

Porównanie zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie przeprowadzone w czerwcu 2018 r.

Nazwa zawodu

Nazwa kwalifikacji Część pisemna

zdało

Część praktyczna

zdało

ZSP w Łodzierzy Województwo pomorskie ZSP w Łodzierzy Województwo pomorskie
Technik spedytor A.28 Organizowanie i nadzorowanie transportu 100% 98,3% 76,9% 69,6%
Technik spedytor A.29 Obsługa klientów i kontrahentów 100% 96,3% 84,6% 71,4%
Technik żywienia i usług gastronomicznych T.06 Sporządzanie potraw i napojów 100% 90,3% 100% 99,6%
Technik żywienia i usług gastronomicznych T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 100% 99% 66,7% 67,1%
ZSZ w zawodzie sprzedawca A.18 Prowadzenie sprzedaży 100% 83,1% 100% 88,9%
ZSZ w zawodzie kucharz T.06 Sporządzanie potraw i napojów 100% 90,3% 100 % 99,6%

Dotyczy to kwalifikacji A.28 i T.06 dla klasy III technikum i A.29 i T.15 dla klasy IV technikum. A.18 i T06 dla klasy III ZSZ