Archive for: Październik 2018

Strażacy JRG z Miastka w Łodzierzy

W szkole gościliśmy strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Miastku, którzy szkolili naszą Młodzieżową Drużynę Strażacką w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Raport o powiatowej oświacie

Opublikowany został raport pt. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W POWIECIE BYTOWSKIM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 przygotowany przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bytowie. Raport zostanie zaprezentowany na sesji Rady Powiatu w Bytowie .

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH

Inauguracja na AP w Słupsku

Po raz 50 słupska Akademia Pomorska, z którą nasza szkoła ma podpisane porozumienie o współpracy, zainaugurowała rok akademickiRozpoczęty nowy rok akademicki odbył  się  ze wszystkimi elementami wymaganymi przez tradycję – wystąpieniem rektora, wystąpieniem gości, immatrykulacją studentów i doktorantów, odśpiewaniem Gaudeamus igitur oraz wykładem inauguracyjnym. W inauguracji nowego roku akademickiego w słupskiej uczelni,  naszą szkołę  reprezentował dyrektor Mariusz Treder.

Współpraca ze słupską uczelnią trwa od 2013 r. kiedy podpisano umowę zakładającą współprace i objęcie patronatem naszej szkoły przez Akademie Pomorską w Słupsku. Uczniowie łodzieskiej szkoły uczestniczą w targach edukacyjnych organizowanych przez słupską uczelnie, biorą udział w wykładach i warsztatach prowadzonych przez pracowników naukowych AP a w tym roku wzięli udział w IV Słupskim Festiwalu Historycznym organizowanym przez Akademie Pomorską.

Foto archiwum

 

 

 

 

 

 

podpisanie porozumienia ZSP w Łodzierzy z AP w Słupsku

 

 

 

 

 

 

 

zajęcia laboratoryjne naszych uczniów na Akademi Pomorskiej w Słupsku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uczniowie ZSP w Łodzierzy na IV Słupskim Festiwalu Historycznym w Słupsku

Konkurs już po raz 18-sty

W czterdziestą  rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II  na Stolicę Apostolską po raz osiemnasty  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy odbył się Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Karola Wojtyły. Honorowy patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk

Jury w składzie: Bernadeta Zwolska przewodnicząca jury oraz  Halina Wojdalska  i Marzanna Kowalczyk oceniało recytatorów w trzech kategoriach: kategorii szkoły podstawowe klasy młodsze, szkoły podstawowe klasy starsze  i szkoły ponadgimnazjalne. Wsród recytatorów znaleźli się uczniowie ze szkół podstawowych z Miastka (SP1, SP2, SP3), Wałdowa, Świerzna, Kamnicy, Dretynia, Zespołu Szkół w Borowym Młynie, PMDK w Miastku, ZSOiT w Miastku oraz ZSP w Łodzierzy

Po wysłuchaniu wszystkich recytatorów  jury postanowiło przyznać nagrody:

Kategoria szkoły podstawowe klasy młodsze (klasy SP IV-VI):

I miejsce-   Kaja Kądziela-SP nr 3 w Miastku                                                                                                                                      II miejsce – Olga Należyta- SP w Wałdowie
III miejsce – Zuzanna Napieraj PMDK w Miastku


Kategoria szkoły podstawowe klasy starsze (klasy SP VII-VIII i III Gimnazjum)

I miejsce – Michał Zabrocki- SP nr 2 w Miastku
II miejsce – Karolina Rudnik- ZS w Borowym Młynie
III miejsce – Natalia Iwańska- SP w Dretyniu

Kategoria szkoły ponadgimnazjalne:

I miejsce – Emilia Ramczyk -ZSP w Łodzierzy
II miejsce – Sandra Orlikowska- PMDK w Miastku
III miejsce –Karolina Kuniszewska-ZSOiT w Miastku

 

Wśród gości zaproszonych znaleźli się:  radny sejmiku pomorskiego Mirosław Batruch, burmistrz Miastka Roman Ramion, przewodniczący Rady Miejskiej w Miastku Jan Basara i proboszcz parafii NMP Wspomożenia Wiernych ks infułat dr Dariusz Jastrząb.

Zwycięzcy konkursu otrzymali z rąk zaproszonych gości nagrody i dyplomy. Przyjęli również gratulacje i wyrazy uznania. Dyplomy wręczono również pozostałym uczestnikom.

W czasie wręczania nagród dyrektor Mariusz Treder podziękował wszystkim tym, dzięki którym uczniowie otrzymali nagrody i dyplomy. Byli to:

-Przewodniczącym Rady Miejskiej w Miastku Jan Basara

-Wicestarosta Bytowski – Zbigniew Batko

-Marszałek  Województwa Pomorskiego-Mieczysław Struk

-Radny Sejmiku Pomorskiego Mirosław Batruch

–Burmistrz Miastka – Roman Ramion,

-Dyrekcja ZSP w Łodzierzy

Podziękowania otrzymali również organizatorzy konkursu: Beata Grzybowska, Magdalena Radziszewska, Joanna Treder, Maciej Batruch. Dekoracje na konkurs przygotowała Monika Czarnecka a konkurs fotografowała Katarzyna Tamborska

Łodzierz-Dzień Edukacji Narodowej

12 października 2018 r. w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Oto fotorelacja z uroczystości

„Niećpa”- 2018

Dnia 05.10.2018r. nasza młodzież pod opieką pedagoga szkolnego Macieja Batrucha wzięła udział w imprezie profilaktycznej „Niećpa” w Słupsku. Niećpa to ogólnopolska akcja poświęcona profilaktyce uzależnień. Organizatorzy chcą namówić młodych ludzi, by powiedzieli „NIE” trzem uzależnieniom: zażywaniu narkotyków i dopalaczy, piciu alkoholu i paleniu papierosów. Na początku młodzież dowiedziała się jak ustrzec się od uzależnień, jakie są ich konsekwencje, gdzie szukać pomocy, jeśli zdecydują się wyrwać z nałogu i jak rozpoznać osobę uzależnioną.  Na scenie opowiadali o tym przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii, Kampanii Społecznej „Stop pijanym kierowcom”. Część muzyczną otworzył rockowy zespół ,,Sto% „z wokalistą Piotrem Nagielem. Następnie po przerwie pojawiła się gwiazda wieczoru Ewa Farna z zespołem, która swoimi największymi hitami przyciągnęła tłumy młodzieży pod scenę. Wyjazd był sfinansowany dzięki Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miastku.

Informacja o rekrutacji do szkół

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH w POWIECIE BYTOWSKIM na rok szkolny 2019/2020

Informacje wstępne

             Wskutek reformy oświaty i likwidacji gimnazjów do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019/2020 pójdą absolwenci ostatnich klas gimnazjów oraz VIII klas szkół podstawowych. Kumulacja dwóch roczników wywołuje wśród uczniów i ich rodziców wiele obaw i pytań. W niniejszej informacji postaramy się odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się pytania.

 1. Czy do szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Bytowskim trudniej będzie się dostać w związku z kumulacją dwóch roczników?

Każdy absolwent gimnazjum i szkoły podstawowej znajdzie miejsce w szkole ponadgimnazjalnej Powiatu Bytowskiego. Stąd też generalną zasadą będzie funkcjonowanie w szkołach podwójnych oddziałów-odrębnie dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów. Dla przykładu w Liceum Ogólnokształcącym w Bytowie w roczniku funkcjonują obecnie 4 oddziały klas pierwszych. W roku szkolnym 2019/2020 będzie ich aż 8 (po 4 oddziały
dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów).

 1. Czy absolwenci szkół podstawowych będą uczyć się w klasach razem z uczniami, którzy ukończyli gimnazja?

Uczniowie będą uczyli się w odrębnych oddziałach klasowych z różnymi programami nauczania. Ci po gimnazjum zaczną naukę w liceum trzyletnim, a po podstawówce – w czteroletnim. O rok będzie dłuższa nauka dla absolwentów szkół podstawowych w technikach, które będą pięcioletnie. Cykl nauki w branżowych szkołach I stopnia pozostaje trzyletni. W związku z tym dla tych dwóch grup nastolatków szkoły będą musiały przeprowadzić osobną rekrutację – uczniowie będą też po innych egzaminach.

 1. Czy wskutek reformy oświatowej zostanie zmniejszona oferta edukacyjna kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Bytowskiego?

W Powiecie Bytowskim nie planujemy żadnego ograniczenia zawodów w technikach i branżowej szkole I stopnia. Szkoły zawodowe będziemy nadal rozwijać i możliwie rozszerzać ich ofertę. Uczniowie, którzy będą się w nich kształcić nadal będą mogli wybierać szeroką gamę zawodów oraz korzystać z nowo wybudowanego i w pełni wyposażonego w najnowocześniejszy sprzęt i pracownie praktycznej nauki zawodu  obiektu Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej.

 1. Czy wskutek zwiększonej liczby uczniów w szkołach będzie wprowadzona zmianowość oraz czy internaty będą dysponować odpowiednią liczbą miejsc dla uczniów?

W szkołach ponadgimnazjalnych powiatu bytowskiego nie będzie wprowadzany system zmianowości zajęć dydaktycznych. W naszych internatach pomieszczą się bez problemu wszyscy uczniowie.

 1. Czy absolwent szkoły podstawowej będzie musiał zdawać egzaminy wstępne do szkoły ponadpodstawowej?

Nie. Uczeń VIII klasy szkoły podstawowej będzie pisał w swojej szkole egzamin końcowy, którego wynik punktowy będzie uwzględniany jako podstawa przyjęcia ucznia do danej szkoły ponadpodstawowej. Ważne będą także oceny
z określonych przedmiotów na świadectwie szkolnym.

 1. Jak będzie wyglądał egzamin po VIII klasie szkoły podstawowej?

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany w macierzystej szkole podstawowej danego ucznia, w ostatniej klasie od roku szkolnego 2018/2019. Uczniowie będą zdawali egzamin z języka polskiego, języka obcego nowożytnego
i matematyki. Przystąpienie do egzaminu będzie obowiązkowe, uzyskane wyniki nie będą miały wpływu na ukończenie szkoły, natomiast będą stanowić jedno z kryteriów rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Wyniki egzaminu po ósmej klasie będą przedstawiane w procentach. Zasady organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty będą analogiczne do rozwiązań funkcjonujących przy obecnie przeprowadzanym egzaminie gimnazjalnym.

Zaproszenie na konkurs

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  w Łodzierzy zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz wolnych recytatorów do udziału w XVIII Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Karola Wojtyły. Konkurs odbędzie się 16 października 2018 r. o godz. 1000  .

Nasz adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy 77-200 Miastko, Łodzierz 11 tel. 0598572409 e-mail zsp@lodzierz.pl .

 

 

 

 

 

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o dotrzymanie terminu zgłoszeń do 10 października 2018 r.

 Karta uczestnictwa-ściągnij

Założenia regulaminowe:

 1. Szkoła typuje maksymalnie trzech uczestników.
 2. Każdy z nich przygotowuje do prezentacji tylko jeden wiersz lub fragment utworu Karola Wojtyły. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
 3. Zgłoszenia powinny zawierać następujące dane:
  • imię i nazwisko recytatora
  • pełna nazwę szkoły , adres i numer telefonu szkoły
  • tytuł utworu przygotowanego do recytacji

Alarm w szkole ! to tylko ćwiczenia

Kilka minut od rozpoczęcia alarmu trwała akcja ewakuacji uczniów i pracowników szkoły z budynku ZSP w Łodzierzy. To coroczna akcja próbnego alarmu przeciwpożarowego w naszej szkole. Próbny alarm  ma na celu praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji z budynku szkoły w razie zagrożenia. Po szybkiej i sprawnie przeprowadzonej ewakuacji z budynku szkolnego  wszyscy ewakuowani udali się na boisko szkolne gdzie nauczyciele złożyli meldunki dyrektorowi szkoły z przeprowadzonej ewakuacji. Próbny alarm kontrolowali i sprawdzali strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Miastku.

Na zdjęciu ćwiczenia z próbnego alarmu w 2015 r.

Insta.Ling ponownie w Łodzierzy

    W obecnym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły już kolejny semestr z rzędu biorą udział w programie Insta.Ling dla szkół.
Insta.Ling okazał się bardzo efektywnym narzędziem wspomagającym naukę języków, więc obecnie uczniowie korzystają z tego udogodnienia także do szybkiego i bezstresowego przyswajania słownictwa z języka angielskiego oraz niemieckiego.
Nauczyciel przydziela uczniom słówka powiązane z tematyką realizowaną na zajęciach, a uczniowie, korzystając z programu, codziennie powtarzają je w kilkunastominutowych sesjach w domu. Wyniki ich pracy są archiwizowane i zarówno uczeń jak i jego nauczyciel oraz rodzice na bieżąco otrzymują z systemu informacje o postępach. Nauczyciel może monitorować pracę uczniów, wie kiedy się logowali, ile sesji zrobili, w jakim zakresie opanowali materiał.
Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w kolejnej edycji programu Insta.Ling!