Archive for: Październik 4th, 2018

Insta.Ling ponownie w Łodzierzy

    W obecnym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły już kolejny semestr z rzędu biorą udział w programie Insta.Ling dla szkół.
Insta.Ling okazał się bardzo efektywnym narzędziem wspomagającym naukę języków, więc obecnie uczniowie korzystają z tego udogodnienia także do szybkiego i bezstresowego przyswajania słownictwa z języka angielskiego oraz niemieckiego.
Nauczyciel przydziela uczniom słówka powiązane z tematyką realizowaną na zajęciach, a uczniowie, korzystając z programu, codziennie powtarzają je w kilkunastominutowych sesjach w domu. Wyniki ich pracy są archiwizowane i zarówno uczeń jak i jego nauczyciel oraz rodzice na bieżąco otrzymują z systemu informacje o postępach. Nauczyciel może monitorować pracę uczniów, wie kiedy się logowali, ile sesji zrobili, w jakim zakresie opanowali materiał.
Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w kolejnej edycji programu Insta.Ling!

Gratulujemy sukcesu

Miło nam ogłosić, że Zbigniew Dróżdż prezes  Zarządu i dyrektor finansowy firmy ,,Franklin Polska” zajmującej sie tansportem i spedycją, współpracujący z naszą szkołą został wyróżniony  w XIII edycji Konkursu Dyrektor Finansowy Roku w kategorii Małe i średnie przedsiębiorstwa

Jury  konkursu wyróżniła prezesa Zbigniewa Dróżdza za ludzką mądrość i odpowiedzialność w tworzeniu i budowaniu wartości firmy. Za niezwykle ważną i potrzebną umiejętność utrzymywania równowagi między życiem zawodowym i rodzinnym bez uszczerbku dla wyniku finansowego firmy i dynamiki jej rozwoju, za oddanie rodzinie i pracownikom. Za dobrą decyzję w wyborze kariery zawodowej, bo nie wiadomo jakim byłby strażakiem. Za zdolność do otaczania się ludźmi godnymi zaufania, co przekłada się na dobrze przygotowaną i realizowaną strategię rozwoju firmy, stabilną aktualną sytuację i dynamiczny wzrost jej wartości, także poprzez wchodzenie w nowe obszary działalności, pozostające poza strefą komfortu Wyróżnionego. Za odpowiedzialną postawę życiową, stałą potrzebę nauki, umiejętność znajdowania obszarów wymagających wsparcia, chęć dzielenia się sukcesem i budowanie „kultury życia szczęśliwego” w rodzinie, firmie i mieście. Za odwagę w podejmowaniu decyzji i zdolność do przełamywania własnego strachu. Za naturalność, pozostawanie sobą oraz ciągłą wiarę i nadzieję na lepsze jutro dla wszystkich.

GRATULUJEMY i życzymy daszych sukcesów. !!!