Archive for: 6 listopada, 2018

Olimpiada logistyczna

W czwartek 4 października 2018 miał miejsce I etap Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Były to zawody I stopnia (szkolne), w których wzięło udział, po wcześniejszych eliminacjach, 13 uczniów z klas technikum spedycji. Ze względu na silną konkurencję (ok. 8,5 tys. uczniów) z całej Polski nie udało się naszym uczestnikom zakwalifikować do następnej rundy.

Organizatorem jest  Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu.

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna skierowana jest do uczniów szkół średnich i policealnych uczących się zawodów: technik spedytor i technik logistyk. Ma na celu:

  • rozbudzić wśród młodych ludzi zainteresowanie tematyką logistyczną,
  • pomoc w ocenie programu nauczania w szkołach średnich i policealnych.

Olimpiada została na stałe umieszczona przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.