Archive for: Kwiecień 2019

Od 1. 09 2019 r. zmieniamy nazwę szkoły

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Bytowskiego 25 kwietnia br. radni powiatowi uchwalili Uchwałę Nr VI/57/2019 Rady Powiatu Bytowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy. Uchwalono że,  z dniem 1 września 2019 r. nastąpi zmiana nazwy naszej szkoły na ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH w Łodzierzy.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 Przypominamy, że zgodnie z planem pracy szkoły  2 maja jest dniem wolnymi od zajęć dydaktycznych. Poza tym dni 6,7,8 maja, które są rezerwowane na egzaminy maturalne również są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Uczniowie klas zawodowych w dni wolne od zajęć dydaktycznych uczęszczają na praktyki według planu ustalonego z pracodawcami!

7 maja w szkole o godz. 9.30 odwiedzą nas gimnazjaliści z klas III i uczniowie klas ósmych szkół podstawowych z Miastka, Dretynia, Świerzna i Koczały

Pożegnania nadszedł czas

W piątek 26 kwietnia pożegnaliśmy kolejny rocznik naszych absolwentów. W tym roku szkołę opuściło 19 absolwentów technikum spedycji i technikum żywienia i usług gastronomicznych.. W uroczystości pożegnania tegorocznych absolwentów uczestniczyli zaproszeni goście m.in. wicestarosta bytowski Roman Ramion i przewodnicząca Rady Rodziców Joanna Wcisło, rodzice, grono pedagogiczne i młodzież szkolna. W czasie uroczystości dyrektor szkoły Mariusz Treder wręczył tegorocznym absolwentom świadectwa ukończenia szkoły, a wyróżniającym się uczniom nagrody i pamiątkowe dyplomy. List gratulacyjny otrzymali Inga i Krzysztof Kryczka rodzice Sylwii absolwentki z klasy IV technikum spedycji, która otrzymała świadectwo z wyróżnieniem. Pożegnanie maturzystów było okazją do podziękowania dla  przewodniczącej Rady Rodziców Joanny Wcisło  za pracę na rzecz Rady Rodziców.

Zaproszenie na uroczystość

Uroczystość pożegnania klasy maturalnej  odbędzie się 26.04 2019 r.(piątek) godz. 9.00. w sali sportowej ZSP w Łodzierzy

Zapraszamy  tegorocznych absolwentów oraz ich rodziców na uroczystość. 

Wracamy do szkoły

Oficjalna informacja od dyrektora szkoły: od jutra (środa, 24.04.2019) lekcje odbędą się wg planu lekcji.

 

Internat w ZSOiT w Miastku będzie czynny.

Strajk w szkole-7 dzień

W ZSP w Łodzierzy siódmy  dzień strajku.

Informacja dla uczniów:

Uczniowie, klasy I i II  Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie sprzedawca i klas wielozawodowych i uczniowie klasy III ZSZ w zawodzie sprzedawca w środę 17. 04 2019 r. jeśli strajki nie zostaną odwołane udają się do pracodawcy na praktykę.

Uczniowie klasy III ZSZ w klasach wielozawodowych zgodnie z planem odbywaja praktyki u pracodawców.

Dla pozostałych uczniów (technikum, BS I stopnia w zawodzie kucharz) jeśli strajk nie zostanie odwołany organizowane są w szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

Strajk w szkole-5 dzień

W ZSP w Łodzierzy piąty  dzień strajku.

Informacja dla uczniów:

Uczniowie, klasy III ZSZ w zawodzie sprzedawca i klas III wielozawodowych w poniedziałek 15. 04 2019 r. jeśli strajki nie zostaną odwołane udają się do pracodawcy na praktykę.

Uczniowie klasy  I i II  Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie sprzedawca i klas wielozawodowych zgodnie z planem odbywaja praktyki u pracodawców.

Dla pozostałych uczniów (technikum, BS I stopnia w zawodzie kucharz) jeśli strajk nie zostanie odwołany organizowane są w szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

Strajk w szkole-4 dzień

W ZSP w Łodzierzy czwarty dzień  strajku.

Informacja dla uczniów:

Uczniowie, klasy I i II  Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie sprzedawca i klas wielozawodowych w piątek  12. 04 2019 r. jeśli strajki nie zostaną odwołane udają się do pracodawcy na praktykę.

Uczniowie klasy III ZSZ w klasach wielozawodowych i III ZSZ w zawodzie sprzedawca zgodnie z planem odbywaja praktyki u pracodawców.

Dla pozostałych uczniów (technikum, BS I stopnia w zawodzie kucharz) jeśli strajk nie zostanie odwołany organizowane są w szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

Strajk w szkole-3 dzień

W ZSP w Łodzierzy trzeci dzień  strajku.

Informacja dla uczniów:

Uczniowie, klasy I i II  Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie sprzedawca i klas wielozawodowych w czwartek 11. 04 2019 r. jeśli strajki nie zostaną odwołane udają się do pracodawcy na praktykę.

Uczniowie klasy III ZSZ w klasach wielozawodowych i III ZSZ w zawodzie sprzedawca zgodnie z planem odbywaja praktyki u pracodawców.

Dla pozostałych uczniów (technikum, BS I stopnia w zawodzie kucharz) jeśli strajk nie zostanie odwołany organizowane są w szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

Strajk w szkole-2 dzień

W ZSP w Łodzierzy drugi dzień strajku.

Informacja dla uczniów:

Uczniowie, klasy I i II  Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie sprzedawca i klas wielozawodowych i uczniowie klasy III ZSZ w zawodzie sprzedawca w środę 10. 04 2019 r. jeśli strajki nie zostaną odwołane udają się do pracodawcy na praktykę.

Uczniowie klasy III ZSZ w klasach wielozawodowych zgodnie z planem odbywaja praktyki u pracodawców.

Dla pozostałych uczniów (technikum, BS I stopnia w zawodzie kucharz) jeśli strajk nie zostanie odwołany organizowane są w szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze