Archive for: Kwiecień 2019

Strajk w szkole-2 dzień

W ZSP w Łodzierzy drugi dzień strajku.

Informacja dla uczniów:

Uczniowie, klasy I i II  Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie sprzedawca i klas wielozawodowych i uczniowie klasy III ZSZ w zawodzie sprzedawca w środę 10. 04 2019 r. jeśli strajki nie zostaną odwołane udają się do pracodawcy na praktykę.

Uczniowie klasy III ZSZ w klasach wielozawodowych zgodnie z planem odbywaja praktyki u pracodawców.

Dla pozostałych uczniów (technikum, BS I stopnia w zawodzie kucharz) jeśli strajk nie zostanie odwołany organizowane są w szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

Zakończyli turniej B.Pliszki

Osiem drużyn, kilka miesięcy rozgrywek  32 mecze, jeden zwycięzca -To  Szkoła Podstawowa nr 2 z Bytowa, z którą na podium znaleźli się ZSP w Bytowie (2 miejsce) i ZSEU w Bytowie (3 miejsce). Tak wyglądały rozgrywki 27. już nauczycielskiego siatkarskiego turnieju im. Barbary Pliszki. Organizatorem turnieju był Zespół Szkół w Borowym Młynie. Nasza drużyna w składzie Dariusz Matuszkiewicz, Stefan Stankiewicz, Grażyna Skowroń, Mariusz Treder , Joanna Majewska (Multimedialna Szkoła Matematyki), Henryk Jabłoński (Zespół Szkół w Dretyniu) zajęła piąte miejsce w turnieju

 

 

Strajk !

W ZSP w Łodzierzy rozpoczęła się akcja strajkowa.

Informacja o strajku

Szanowni Rodzice i Uczniowie

Informujemy, że w przeprowadzonym na terenie naszej szkoły referendum pracownicy szkoły opowiedzieli się za strajkiem. W związku z powyższym istnieje możliwość, że planowany od 08 kwietnia 2019 r strajk nauczycieli i pracowników oświaty odbędzie się także w naszej szkole i trwać będzie do odwołania. Każdy uczeń naszej szkoły będzie miał zapewnioną opiekę.  W dniach strajku będą odbywać się tylko zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

 

„Spotkanie z armią”

Mając na uwadze potrzebę wychowania patriotycznego i edukacji proobronnej młodzieży szkolnej w naszej szkole odbyło się spotkanie  z przedstawicielami WKU w Człuchowie. Goście przeprowadzili zajęcia prelekcyjne, których tematem było zaprezentowanie oferty dobrowolnej służby wojskowej. Uczniowie po spotkaniu otrzymali materiały  promocyjno-informacyjne dotyczące różnych form służby wojskowej.

więcej foto –źródło WKU w Człuchowie

zobacz więcej foto  

Spotkali się z doradcą zawodowym

Dnia 03 kwietnia 2019r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z  doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z filią w Miastku p. Zofią Minciukowską.  Spotkanie dotyczyło  wejścia na rynek pracy młodzieży po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej.

Pani Zofia zapoznała młodzież z najważniejszymi zagadnieniami dotyczacycmi rynku pracy dla młodych ludzi. Przedstawiła informacje na temat  jak znaleźć pracę spełniającą oczekiwania  przyszłych absolwentów szkół średnich. Omówiła również najważniejsze zagadnienia dotyczące rejestracji bezrobotnego, rejestracji poszukującego pracy, prawa i obowiązki osoby bezrobotnej, formy aktywizacji oraz formy wsparcia finansowego dla osób poszukujacych pracę.

W spotkaniu udział wzięli uczniowie kończący szkołę z klasy IV Technikum spedycji i IV Technikum żywienia i usług gastronomicznych.  Spotkanie zorganizował pedagog szkolny Maciej Batruch.