Archive for: Kwiecień 3rd, 2019

Spotkali się z doradcą zawodowym

Dnia 03 kwietnia 2019r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z  doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z filią w Miastku p. Zofią Minciukowską.  Spotkanie dotyczyło  wejścia na rynek pracy młodzieży po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej.

Pani Zofia zapoznała młodzież z najważniejszymi zagadnieniami dotyczacycmi rynku pracy dla młodych ludzi. Przedstawiła informacje na temat  jak znaleźć pracę spełniającą oczekiwania  przyszłych absolwentów szkół średnich. Omówiła również najważniejsze zagadnienia dotyczące rejestracji bezrobotnego, rejestracji poszukującego pracy, prawa i obowiązki osoby bezrobotnej, formy aktywizacji oraz formy wsparcia finansowego dla osób poszukujacych pracę.

W spotkaniu udział wzięli uczniowie kończący szkołę z klasy IV Technikum spedycji i IV Technikum żywienia i usług gastronomicznych.  Spotkanie zorganizował pedagog szkolny Maciej Batruch.