Archive for: Kwiecień 7th, 2019

Informacja o strajku

Szanowni Rodzice i Uczniowie

Informujemy, że w przeprowadzonym na terenie naszej szkoły referendum pracownicy szkoły opowiedzieli się za strajkiem. W związku z powyższym istnieje możliwość, że planowany od 08 kwietnia 2019 r strajk nauczycieli i pracowników oświaty odbędzie się także w naszej szkole i trwać będzie do odwołania. Każdy uczeń naszej szkoły będzie miał zapewnioną opiekę.  W dniach strajku będą odbywać się tylko zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.