Archive for: Kwiecień 12th, 2019

Strajk w szkole-5 dzień

W ZSP w Łodzierzy piąty  dzień strajku.

Informacja dla uczniów:

Uczniowie, klasy III ZSZ w zawodzie sprzedawca i klas III wielozawodowych w poniedziałek 15. 04 2019 r. jeśli strajki nie zostaną odwołane udają się do pracodawcy na praktykę.

Uczniowie klasy  I i II  Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie sprzedawca i klas wielozawodowych zgodnie z planem odbywaja praktyki u pracodawców.

Dla pozostałych uczniów (technikum, BS I stopnia w zawodzie kucharz) jeśli strajk nie zostanie odwołany organizowane są w szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze