Archive for: Październik 9th, 2019

Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli

Proszę o składanie wniosków o przyznanie świadczenia na pomoc zdrowotną do dnia 31 października 2019 r.  (wnioski do pobrania  w sekretariacie lub pobierz ze strony www)

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z § 4 pkt. 2 Uchwały Nr XIV/103/2016 Rady Powiatu Bytowskiego z dnia 24.03.2016 r. świadczenie przyznaje się w związku z:

  1. przewlekłą lub ciężką chorobą,
  2. ponoszeniem kosztów leczenia specjalistycznego w tym badań diagnostycznych, konsultacji, hospitalizacji i zabiegów rehabilitacyjnych, zakupów lekarstw-w zwiazku z prowadzoną terapią
  3. ponoszeniem kosztów zakupów medycznych środków pomocniczych (okulary, aparaty słuchowe i elementy protetyki stomatologicznej

regulamin świadczeń zdrowotnych

aneks do regulaminu przyznawania świadczeń na pomoc zdrowotną regulamin świadczeń zdrowotnych

 

Szkolenie MDS

Nasza Młodzieżowa Drużyna Strażacka gościła w szkole Juliana Jacesko strażaka z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Miastku, który przeprowadził szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz dokonał instruktażu defibrylatora AED