Współpraca zagraniczna

 

Współpraca z zagranicą dotyczy dwóch państw Niemiec i Czech. Współpraca z Niemcami odbywa się na dwóch płaszczyznach Pierwsza z nich dotyczy praktyk uczniów klas technikum rolniczego. Uczniowie odbywają dziewięciotygodniową praktykę w Dolnej Saksonii. Od 1997 r. wyjeżdżają w okresie wiosennym i pomagają w gospodarstwach rolnych przy pracach wiosennych. Każdy uczeń mieszka u innegogospodarza co sprzyja warunkom do nauki języka,. Podczas praktyk uczniowie mają szansę zwiedzenia kraju naszych sąsiadów, zapoznania się z nowoczesną techniką stosowaną w rolnictwie, a także poszerzenia swoich umiejętności językowych. Praktyki w Niemczech cieszą się dużym zainteresowaniem.

image015

Druga płaszczyzna współpracy z Niemcami dotyczy szkoły partnerskiej Berufsbilde Schule w Walsrode. Pierwsze kontakty ze szkołą w Walsrode nawiązano w 1999 r. Od tego czasu każdego roku przyjeżdżają do Polski uczniowie z nauczycielami. Po każdej takiej wizycie wyjeżdżają uczniowie z Łodzierzyuczniowie do Niemiec z rewizytą,. Podczas takich wizyt młodzież poznaje szkołę, okolicę i kulturę. Podczas wizyt niemieccy uczniowie zwiedzają naszą szkołę i zakłady, gdzie uczniowie ze szkoły rolniczej w Lodzierzy odbywają praktyki. Ponadto organizowane są wycieczki do Gdańska i nad Morze Bałtyckie.

14 listopada 2002 r. w Walsrode podpisana została oficjalnie umowa o partnerstwie miedzy obu szkołami, a 26 maja 2003 podpisano takąumowę w Polsce. Do warunków tej umowy należy: odbywanie szkolnych praktyk zawodowych, wzajemne odwiedziny nauczy- cieli i uczniów, wycieczki krajoznawcze. Współpraca ze szkołą partnerską cały czas rozwija się i oprócz oficjalnych kontaktów nawiązały się przyjacielskie więzi co świadczy o prawdziwości takiej współpracy

 

Drugą szkołą partnerską , z którą ZSRCKU w Łodzierzy ma podpisaną umowę partnerką jest Střední Odborné Učiliště rybářské a Učiliště vTřeboni (Czechy). Współpraca z tą szkołą polegała na wymianie uczniów na praktyki zawodowe. Współpraca realizowana była dzięki funduszom programu ,,Młodzież”.

W maju 2010 r. uczniowie Technikum Architektury Krajobrazu rozpoczęli praktyki zawodowe w Holandii. Wyjazd młodzieży zorganizowano we współpracy z organizacją Stichting S.T.E.P.S organizującą i koordynującą staże na europejskim rynku pracy. W 2011 r. planowany jest wyjazd na praktyki do Holandii 12 uczniów.

Comments are closed.