Dzień Otwartej Szkoły w Łodzierzy

Dzień 21 marca br.(środa) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy będzie „Dniem Otwartej Szkoły”. Dyrekcja placówki zaprasza gimnazjalistów, ich rodziców i nauczycieli do zapoznania się z ofertą edukacyjną. W godzinach od 10:00 do 13:00 będzie można zwiedzić szkołę, w tym sale dydaktyczne, pracownie do przedmiotów zawodowych oraz szkolną bazę sportową (salę sportową, boisko wielofunkcyjne).

Ponadto udzielimy szczegółowych informacji na temat kierunków kształcenia w naszej szkole, czyli technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz technikum spedycji . Przedstawimy ofertę edukacyjną dotyczącą branżowej szkoły pierwszego stopnia  czyli klas o profilu kucharz, sprzedawca i klas wielozawodowych. Uatrakcyjnieniem tego dnia będzie prezentacja dla gimnazjalistów zajęć otwartych z gotowania przygotowanego przez uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych

Comments are closed.