AP z wizytą w Łodzierzy

Przedstawiciele słupskiej Akademii Pomorskiej odwiedzili uczniów ZSP w Łodzierzy. Wizyta miała miejsce 28.03.18 r, a jej celem było przedstawienie ogólnej prezentacji oferty kształcenia uczelni z naciskiem na specjalności z projektu – „Słupski Ośrodek Akademicki”(SOA). Projekt ten zakłada powstanie innowacyjnych specjalności, odpowiadających zapotrzebowaniu na rynku pracy. Są to specjalności typowo praktyczne z obszarów przede wszystkim nowych technologii nauk medycznych. Między innymi obejmują one takie zagadnienia jak: przyrodnicze zarządzanie przestrzenią miejska, cyberzagrożenia, projektowanie aplikacji mobilnych i internetowych, metody techniczne w kryminalistyce, a także fizjoterapię. Każdy młody człowiek bez problemu powinien znaleźć dla siebie obszar, który go najbardziej zainteresuje. Dlatego planując swoją przyszłość, warto zapoznać się z kierunkami kształcenia, proponowanymi przez Akademię Pomorską w Słupsku.

Spotkanie odbyło sie w ramach współpracy ze słupską uczelnią, które trwa od 2013 r. kiedy podpisano umowę zakładającą współprace i objęcie patronatem naszej szkoły przez Akademie Pomorską w Słupsku.

Comments are closed.