Wyniki matur -wstępna informacja

Wstępna informacja dotycząca wyników egzaminu maturalnego wśród tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych powiatu bytowskiego przeprowadzonego w maju 2018 roku

Do wiosennej sesji egzaminacyjnej przystąpiło łącznie 400 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat bytowski. Spośród nich maturę zdało
320 osób (80%), nie zdało 80 osób (20%). W kraju egzamin maturalny zdało 79,7% ogółu abiturientów,
zaś w województwie pomorskim 77,1%.

Tab.1. Porównanie zdawalności egzaminu maturalnego:

Zdawalność egzaminu maturalnego w kraju w % Zdawalność egzaminu maturalnego w województwie pomorskim w % Zdawalność egzaminu maturalnego w szkołach prowadzonych przez powiat bytowski w %
79,7 77,1 80

 

Tab.2. Porównanie zdawalności egzaminu maturalnego według typów szkół:

Typ szkoły Odsetek sukcesów
w kraju
Odsetek sukcesów
w województwie pomorskim
Odsetek sukcesów
w szkołach prowadzonych przez powiat bytowski
Liceum ogólnokształcące 85,3% 83,6% 83,78%
Technikum 69,6% 65,7% 76,74%

 

Tab.3. Zdawalność egzaminu maturalnego wśród tegorocznych abiturientów w poszczególnych szkołach w sesji wiosennej 2018 r.:

Szkoła ponadgimnazjalna Liczba zdających Liczba osób, które
zdały egzamin
Odsetek sukcesów
ZSOiT Miastko-liceum 37 35 94,59%
ZSO Bytów-liceum 122 115 94,26%
ZSEU Bytów-technikum 113 93 82,30%
ZSOiT Miastko-technikum 44 36 81,81%
ZSP Bytów-technikum 44 29 65,90%
ZSP Łodzierz-technikum 14 7 50%
ZSP Bytów-liceum 26 7 26,92%
400 320 80%

 

Pełne wyniki egzaminu maturalnego udostępnione zostaną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
11 września 2018 r.

 

 

 

Zdawalność egzaminu maturalnego w poszczególnych szkołach powiatu bytowskiego (sesja wiosenna)

Szkoła 2016 r. 2017 r. 2018 r.
ZSO Bytów 91,8 % 95,7% 94,26%
ZSEU Bytów-Technikum 71,4 % 78,8% 82,3%
ZSP Bytów-Technikum 64,9 % 71,4% 65,9%
ZSP Bytów-Liceum 19,23%
ZSOiT Miastko-Technikum 67,7 % 88,1% 81,81%
ZSOiT Miastko-LO 90,2 % 91,4% 94,59%
ZSP Łodzierz-Technikum 66,7 % 50% 50%
Razem zdawalność: 78,6% 85,4% 80%

 

 

Dariusz Glazik

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Starostwo Powiatowe w Bytowie

Comments are closed.