Lista przyjętych-12 lipca 2018 r.

Lista przyjętych na dzień- 12 lipca 2018 r.

Na podstawie Zarządzenia Nr 7/2018
Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31.01.2018

Technikum spedycji

Technikum żywienia i usług gastronomicznych

Branżowa Szkoła I stopnia-klasa wielozawodowa

Branzowa Szkoła I stopnia-sprzedawca

 

Szkoła dysponuje wolnymi miejscami dla kandydatów !!!

Zapytania w sprawie rekrutacji można kierować na e-mail zsp@lodzierz.pl,  telefonicznie pod numerem telefonu 59 857 2409 lub osobiście w sekretariacie szkoły.

Aby zostać uczniem szkoły należy dostarczyć oryginalne świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach testów gimnazjalnych

 

Comments are closed.