Zawarto porozumienie o wspólpracy

W piątek 28 września br. w naszej szkole gościliśmy Bogdana Wiszowatego Wojewódzkiego Komendanta Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku oraz Piotra Wojciechowskiego Komendanta Hufca OHP w Słupsku. Zaproszeni goście zapoznali się z specyfiką pracy w naszej szkole oraz zwiedzili  sale dydaktyczne, pracownie do przedmiotów zawodowych oraz szkolną bazę sportową. Spotkanie było okazja do zawarcia porozumienia o wzajemnej współpracy między ZSP w Łodzierzy a Pomorską Wojewódzką Komendą OHP w Gdańsku.  W ramach współpracy zakłada się wspólną rekrutacje i preorientacje zawodową uczniów i pracodawców współpracujących z Ochotniczymi Hufcami Pracy oraz utrzymywanie kontaktów z zakładami pracy, gdzie kształci się młodocianych pracowników. Ponadto współpraca polegać będzie na wspólnej realizacji programów edukacyjnych, imprez oswiatowo-kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych.

 

 

Comments are closed.