Insta.Ling ponownie w Łodzierzy

    W obecnym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły już kolejny semestr z rzędu biorą udział w programie Insta.Ling dla szkół.
Insta.Ling okazał się bardzo efektywnym narzędziem wspomagającym naukę języków, więc obecnie uczniowie korzystają z tego udogodnienia także do szybkiego i bezstresowego przyswajania słownictwa z języka angielskiego oraz niemieckiego.
Nauczyciel przydziela uczniom słówka powiązane z tematyką realizowaną na zajęciach, a uczniowie, korzystając z programu, codziennie powtarzają je w kilkunastominutowych sesjach w domu. Wyniki ich pracy są archiwizowane i zarówno uczeń jak i jego nauczyciel oraz rodzice na bieżąco otrzymują z systemu informacje o postępach. Nauczyciel może monitorować pracę uczniów, wie kiedy się logowali, ile sesji zrobili, w jakim zakresie opanowali materiał.
Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w kolejnej edycji programu Insta.Ling!

Comments are closed.