Z wizytą na Olimpie

Dnia 21 października 2013 r. w I Liceum Ogólnokształcącym w Miastku odbyła się V edycja konkursu mitologicznego pod hasłem  ,, Z wizytą na Olimpie” Przeznaczony on został  dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych gminy Miastko. Celem nadrzędnym konkursu była popularyzacja wiedzy o mitologii greckiej i rzymskiej oraz poszerzenie wiadomości na temat kultury starożytnej Grecji i Rzymu. Każda szkoła mogła wytypować drużynę składającą się z trzech osób.

Drużyna szkolna przygotowywała wcześniej pracę plastyczną, która była związana z dowolnie wybranym frazeologizmem mitologicznym. Poza tym każdy uczestnik konkursu rozwiązywał przygotowany  test z wiedzy mitologicznej trwający  45 minut i zawierający 30 pytań.

 

Uczestników konkursu oceniała komisja w składzie :

Pani B. Zwolska- nauczyciel bibliotekarz z  Biblioteki Pedagogicznej w Miastku

Pani A.  Drozdek-Kapischke   – z  Biblioteki Miejskiej w Miastku

Pani I. Remelska-  z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Miastku

 

Po sprawdzeniu wszystkich testów i ocenieniu prac plastycznych jury wyłoniło zwycięzców konkursu mitologicznego.

 

W kategorii szkoły gimnazjalne ustalono następującą kolejność :

I miejsce- Paulina Olejniuk – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miastku

II miejsce- Jan Lipiński- Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miastku

III miejsce-  Karolina Olejniuk – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miastku

 

Za najlepszą pracę plastyczną w tej kategorii komisja uznała plakat drużyny Zespołu Szkół w Dretyniu.

 

Natomiast w kategorii szkoły ponadgimnazjalne  :

I miejsce- Żaneta Bartczak- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy, I LO w Miastku

II miejsce- Kamila Cybulska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy, I LO w Miastku

III miejsce-  Marta Rutka- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku

 

Za najlepszą pracę plastyczną w tej kategorii komisja uznała plakat drużyny Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy.

Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy oraz Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe, które otrzymało dofinansowanie z Urzędu Miejskiego w Miastku              w ramach realizacji zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego.

Za przygotowanie konkursu odpowiedzialna była pani Magdalena Radziszewska.

 

Comments are closed.