Inauguracja na AP w Słupsku

Po raz 50 słupska Akademia Pomorska, z którą nasza szkoła ma podpisane porozumienie o współpracy, zainaugurowała rok akademickiRozpoczęty nowy rok akademicki odbył  się  ze wszystkimi elementami wymaganymi przez tradycję – wystąpieniem rektora, wystąpieniem gości, immatrykulacją studentów i doktorantów, odśpiewaniem Gaudeamus igitur oraz wykładem inauguracyjnym. W inauguracji nowego roku akademickiego w słupskiej uczelni,  naszą szkołę  reprezentował dyrektor Mariusz Treder.

Współpraca ze słupską uczelnią trwa od 2013 r. kiedy podpisano umowę zakładającą współprace i objęcie patronatem naszej szkoły przez Akademie Pomorską w Słupsku. Uczniowie łodzieskiej szkoły uczestniczą w targach edukacyjnych organizowanych przez słupską uczelnie, biorą udział w wykładach i warsztatach prowadzonych przez pracowników naukowych AP a w tym roku wzięli udział w IV Słupskim Festiwalu Historycznym organizowanym przez Akademie Pomorską.

Foto archiwum

 

 

 

 

 

 

podpisanie porozumienia ZSP w Łodzierzy z AP w Słupsku

 

 

 

 

 

 

 

zajęcia laboratoryjne naszych uczniów na Akademi Pomorskiej w Słupsku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uczniowie ZSP w Łodzierzy na IV Słupskim Festiwalu Historycznym w Słupsku

Comments are closed.