Pożegnania nadszedł czas

W piątek 26 kwietnia pożegnaliśmy kolejny rocznik naszych absolwentów. W tym roku szkołę opuściło 19 absolwentów technikum spedycji i technikum żywienia i usług gastronomicznych.. W uroczystości pożegnania tegorocznych absolwentów uczestniczyli zaproszeni goście m.in. wicestarosta bytowski Roman Ramion i przewodnicząca Rady Rodziców Joanna Wcisło, rodzice, grono pedagogiczne i młodzież szkolna. W czasie uroczystości dyrektor szkoły Mariusz Treder wręczył tegorocznym absolwentom świadectwa ukończenia szkoły, a wyróżniającym się uczniom nagrody i pamiątkowe dyplomy. List gratulacyjny otrzymali Inga i Krzysztof Kryczka rodzice Sylwii absolwentki z klasy IV technikum spedycji, która otrzymała świadectwo z wyróżnieniem. Pożegnanie maturzystów było okazją do podziękowania dla  przewodniczącej Rady Rodziców Joanny Wcisło  za pracę na rzecz Rady Rodziców.

Comments are closed.