W Łodzierzy recytowali wiersze papieża

W czterdziestą pierwszą  rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II  na Stolicę Apostolską po raz dziewiętnasty w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy odbył się Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Karola Wojtyły. Honorowy patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk

Jury w składzie: Bernadeta Zwolska (Biblioteka Pedagogiczna w Miastku) przewodnicząca jury oraz  Ewa Szyca (Biblioteka Publiczna w Miastku)  i Marzanna Kowalczyk (MGOK w Miastku) oceniało recytatorów w trzech kategoriach: kategorii szkoły podstawowe klasy młodsze, szkoły podstawowe klasy starsze  i szkoły ponadgimnazjalne. Wsród recytatorów znaleźli się uczniowie ze szkół podstawowych z Miastka (SP1, SP2),  Wałdowa, Świerzna, Dretynia, Koczały,Brzeźna Szlacheckiego, ZSEU w Bytowie, Technikum w Warcinie, ZSOiT w Miastku oraz ZSP w Łodzierzy

Po wysłuchaniu wszystkich recytatorów  jury postanowiło przyznać nagrody:

Kategoria szkoły podstawowe klasy młodsze (klasy SP IV-VI):

I miejsce-  Antonina Nowicka-SP nr 2 w Miastku                II miejsce – Alicja Klusek- SP w Świerznie
III miejsce – Weronika Zmuda Trzebiatowska-SP w Brzeźnie Szlacheckim

 

 

Kategoria szkoły podstawowe klasy starsze (klasy SP VII-VIII)

I miejsce – Oliwia Ćwiklińska- SP nr 2 w Miastku
II miejsce – Alicja Zdrojewska- SP w Wałdowie
III miejsce – Anna Samson- SP w Wałdowie

 

 

 

Kategoria szkoły ponadpodstawowe:

I miejsce – Amelia Klebba -Technikum Leśne w Warcinie
II miejsce – Natalia Malicz- ZSOiT w Miastku
III miejsce –Anna Jensen-ZSEU w Bytowie

 

 

 

 

Wśród gości zaproszonych znaleźli się:  przewodniczący Rady Miejskiej w Miastku Tomasz Borowski,  proboszcz parafii NMP Wspomożenia Wiernych ks infułat dr Dariusz Jastrząb, Miroslaw Batruch, Ewa Ostrowska Łukasiewicz z firmy Ergo Hestia w Miastku

Zwycięzcy konkursu otrzymali z rąk zaproszonych gości nagrody i dyplomy. Przyjęli również gratulacje i wyrazy uznania. Dyplomy wręczono również pozostałym uczestnikom.

W czasie wręczania nagród dyrektor Mariusz Treder podziękował wszystkim tym, dzięki którym uczniowie otrzymali nagrody i dyplomy. Byli to:

-Wicestarosta Bytowski – Roman Ramion

-Rada Miejska w Miastku na czele z przewodniczącym Tomaszem Borowskim

-Burmistrz Miastka-Danuta Karaśkiewicz

-firma Decor Trends z Łodzierzy z prezesem Zarządu Halina Chadeja Dżugalik

-Ergo Hestia w Miastku-Ewa Łuksiewicz Ostrowska

-Dyrekcja ZSP w Łodzierzy

 

 

 

 

Podziękowania otrzymali również organizatorzy konkursu: Beata Grzybowska, Magdalena Radziszewska, Joanna Treder, Mariusz Treder, Maciej Batruch. Dekoracje na konkurs przygotowała Monika Czarnecka a konkurs fotografowała Katarzyna Tamborska

Comments are closed.