Wybory do samorządu

W dniach 25-26 kwietnia 2013 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie wybierali przewodniczącego spośród 16 kandydatów z klas pierwszych, drugich i trzecich. Na drugiej karcie znajdowały się nazwiska nauczycieli naszej szkoły, z których wyborcy mieli wyłonić opiekuna SU. Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została uczennica klasy III technikum geodezyjnego Hanna Olik, zastępcą została uczennica II technikum spedycji Karolina Dzierżyńska. Skarbnikiem została uczennica klasy II technikum obsługi turystycznej Milena Hrycyszyn. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego została Pani Aleksandra Stankiewicz. W skład komisji wyborczej wchodziły: Katarzyna Napieraj i Celina Jarocka z klasy III technikum obsługi turystycznej.

Comments are closed.