Zaproszenie na konkurs recytatorski !

JPIIZespół Szkół Ponadgimnazjalnych  w Łodzierzy zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz wolnych recytatorów do udziału w XVII Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Karola Wojtyły. Konkurs odbędzie się 16 października 2017 r. o godz. 1100  .

Nasz adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy 77-200 Miastko, Łodzierz 11 tel. 0598572409 e-mail zsp@lodzierz.pl .

Ze względów organizacyjnych prosimy o dotrzymanie terminu zgłoszeń do 12 października 2017 r.

„Myśl jest przestrzenią dziwną”

 KARTA-UCZESTNICTWA-ściągnij

Założenia regulaminowe:

  1. Szkoła typuje maksymalnie trzech uczestników.
  2. Każdy z nich przygotowuje do prezentacji tylko jeden wiersz lub fragment utworu Karola Wojtyły. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
  3. Zgłoszenia powinny zawierać następujące dane:
    • imię i nazwisko recytatora
    • pełna nazwę szkoły , adres i numer telefonu szkoły
    • tytuł utworu przygotowanego do recytacji

Comments are closed.