Rybak śródlądowy-nowość !!!

Uczniowie w ZSZ w zawodzie rybak środladowy zdobywają wiedzę na temat:

rybacy2-hodowli ryb w stawach ( pstrągarstwo, karpiarstwo, ryby dodatkowe np. lin, jesiotr, szczupak, raki, łososie.

-rybactwa jeziorowego i rzecznego ( zagospodarowanie jezior, połowy ryb.)

-narzędzi i technik połowu ryb ( w szkole znajduje się  pracownia do wyrobu żaków, miroży, włoków, wontonów.)

-mechanizacji rybactwa: uprawy stawów sprzętem rolniczym, nauki obsługi sprzętem pływającym, w tym silników motorowych.

rybacy

 

Praktyki  będą mogły się odbywać w:

-Gospodarstwie Rolno-Rybackim ,,Clarias” Rafała Sztobnickiego

-PPH ,,Aquamar”

-i inne gospodarstwa

 

 

 

Comments are closed.