Znają dzieje pomorskich rodzin

 

 

 

Nagrodę w wysokości 700 zł otrzymały uczennice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy Hanna Olik i Wioleta Gliszczyńska za zajęcie II miejsca w konkursie historycznym dla uczniów szkół średnich pt. „Dzieje Rodzin Pomorskich w XX w.” Wyróżnienie w tym konkursie  otrzymała również Anna Szabla uczennica ZSOiT w Miastku. Konkurs zorganizował Instytut Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Nagrodzona praca naszych uczennic  zostanie zaprezentowana przez obie autorki na sympozjum w Akademii Pomorskiej w Słupsku w dniu 26 kwietnia br. .. Tematem nagrodzonej pracy konkursowej były losy pomorskich rodzin w okresie II wojny światowej, ich życie codzienne pod okupacją niemiecką i sowiecką, pobyt na robotach przymusowych w Niemczech i obozach pracy w ZSRR , udział w ruchu oporu i walkach na frontach II wojny światowej. Praca powstała pod opieką nauczyciela historii ZSP w Łodzierzy Grzegorza Jończyka.

 

Comments are closed.