,,Kompetentni na starcie”

fundusze_europejskie_bialecertyfikatyPowiat bytowski otrzymał dofinansowanie projektu pn. „Kompetentni na starcie” w ramach Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej, w wysokości 1 870 956,60 zł, który będzie realizowany w latach 2016-2018.

Projekt przewiduje zajęcia pozalekcyjne również w naszej szkole m.in: zajęcia z matematyki, informatyki, języka angielskiego i języka niemieckiego. Prowadzone będą również zajęcia z doradztwa zawodowego w tym wyjazdy studyjne do różnego rodzaju instytucji.

Comments are closed.