Rekrutacja

 

 

baner2017DUZY (1)

 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/2019

Technikum:
 Technikum spedycji
Technikum żywienia i usług gastronomicznych
Technikum logistyki-nowość !!!
Branżowa Szkoła I stopnia:
 Kucharz
Sprzedawca
Klasy wielozawodowe

 

 podanie 2018

zaświadczenie – praktyki BS

 

HARMONOGRAM PRAC POWIATOWEGO CENTRUM REKRUTACJI

inf. o planowanych kierunkach kształcenia na rok szkolny 2018-2019 (3)

oferta edukacyjna na rok szk. 2018-2019 (1)

Prezentacja_droga_ucznia_do_szkoly

 

Zasady przyjęć:
 Podczas rekrutacji będą brane pod uwagę punkty za egzamin gimnazjalny oraz za świadectwo. We wszystkich typach szkół punktowane będą oceny z następujących przedmiotów:
-język polski
-matematyka
-język obcy
-informatyka

Ponadto można zdobyć dodatkowe punkty za osiągnięcia sportowe, udział w konkursach i olimpiadach, inne formy aktywności np. wolontariat.

 

 

 

 

Comments are closed.