Matura

Matura

MATURA 2017

Tegoroczni maturzyści !! Proszę sprawdzić harmonogram egzaminu maturalnego –zobacz harmonogram

Egzaminy maturalne zdają tylko osoby, które przy przedmiocie mają zaznaczone znaczek x.  W razie wątpliwości prosimy o kontakt ze szkołą -59 857 24 09

Proszę o zwrócenie uwagi w szczególności czy:

– uczeń jest na dwóch egzaminach w jednym dniu,

– w ogólne nie jest ujęty w harmonogramie,

– bądź błędnie wpisany wybór przedmiotu,

Uwagi należy składać do dyrektora szkoły

MATURA 2017

Kalendarz egzaminu maturalnego w terminie głównym

Część pisemna egzaminu maturalnego
MAJ Godzina 9:00 Godzina 14:00
4 czwartek język polski – pp ① język polski – pr ①
5 piątek matematyka – pp wiedza o tańcu – pp
wiedza o tańcu – pr
6, 7 – sobota, niedziela
8 poniedziałek język angielski – pp język angielski – pr
język angielski – dj ①
9 wtorek< matematyka – pr język łaciński i kultura antyczna – pp
język łaciński i kultura antyczna – pr
10 środa wiedza o społeczeństwie – pp
wiedza o społeczeństwie – pr
informatyka – pp
informatyka – pr
11 czwartek język niemiecki – pp język niemiecki – pr
język niemiecki – dj
12 piątek biologia – pp
biologia – pr
filozofia – pp
filozofia – pr
13, 14 – sobota, niedziela
15 poniedziałek historia – pp
historia – pr
historia sztuki – pp
historia sztuki – pr
16 wtorek chemia – pp
chemia – pr
geografia – pp
geografia – pr
17 środa język rosyjski – pp język rosyjski – pr
język rosyjski – dj
18 czwartek fizyka i astronomia – pp
fizyka i astronomia / fizyka – pr
historia muzyki – pp
historia muzyki – pr
19 piątek język francuski – pp język francuski – pr
język francuski – dj
20, 21 – sobota, niedziela
22 poniedziałek język hiszpański – pp język hiszpański – pr
język hiszpański – dj
23 wtorek język włoski – pp język włoski – pr
język włoski – dj
24 środa języki mniejszości narodowych – pp
język kaszubski – pp
język kaszubski – pr
język łemkowski – pp
język łemkowski – pr
języki mniejszości narodowych – pr
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (pp)②
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (pr)②
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (pr)②
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (pr)②
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (pr)②
godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (pr)②
① pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

② Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Komunikat Dyrektora OKE w Gdańsku w sprawie opłat za egzamin maturalny

komunikat dyrektora OKE w Gdańsku

———————————————————————————–

Na egamin z matematyki należy przynieść-linijkę, cyrkiel. (cyrkiel bez ołówka i rysika). Szkoła zapewni tylko kalkulator prosty dla zdającego.

 

——————————————————————————————————————————–

Wstępna informacja dotycząca wyników egzaminu maturalnego z sesji wiosennej
w szkołach prowadzonych przez Powiat Bytowski.

W szkołach prowadzonych przez powiat bytowski do egzaminu maturalnego przystąpiło 436 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Egzamin maturalny zdały 364 osoby, tj. 83,49%. Spośród absolwentów LO egzamin zdało 169 osób, tj. 90,37%, zaś wśród techników 195 osób, tj. 78,31%. Natomiast w województwie pomorskim egzamin maturalny zdało 77% absolwentów LO i 66% abiturientów techników.

Zdawalność egzaminu maturalnego w sesji wiosennej w województwie pomorskim
w poszczególnych latach:

2013 r. – 81%
2014 r. – 71%
2015 r. – 73%

Wynik uzyskany przez absolwentów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzonych przez powiat bytowski jest wyższy od ogólnego wskaźnika zdawalności w województwie pomorskim o 10,49 punktu procentowego.

Zdawalność egzaminu maturalnego w poszczególnych szkołach powiatu bytowskiego (sesja wiosenna).

Szkoła   2013 r.     2014 r.     2015 r.
ZSO Bytów 96,4 % 91,5 % 90,1 %
ZSEU Bytów 83,1 % 76,6 % 87,6 %
ZSP Bytów 60,5 % 64,9 % 86,0 %
ZSOiT Miastko – technikum 78,4 % 66,7 % 66,0 %
ZSOiT Miastko – liceum 91,3 %
ZSP Łodzierz – liceum 86,8 % 80,7 %
ZSP Łodzierz – technikum 59,0 % 40 % 47,0 %

Porównując wyniki egzaminu maturalnego wśród tegorocznych absolwentów poszczególnych szkół widać, że najwyższy wynik odnotowali absolwenci LO przy ZSOiT w Miastku ze zdawalnością 91,3% . Na kolejnej pozycji plasuje się ZSO w Bytowie – 90,07%. Znaczącą progresję odnotowali absolwenci technikum przy ZSP w Bytowie. Wzrost zdawalności w stosunku do roku poprzedniego o 21,1 punktu procentowego. Absolwenci ZSEU w Bytowie odnotowali wynik wyższy w odniesieniu do 2014 r. o 11 punktów procentowych. O 9,5 punktu procentowego wskaźnik zdawalności poprawili absolwenci ZSP w Łodzierzy (technikum), choć jest to nadal wynik poniżej średniej zdawalności absolwentów techników w kraju czy województwie pomorskim. Absolwenci technikum przy ZSOiT w Miastku odnotowali nieco niższy wynik aniżeli w roku ubiegłym.

Pełne wyniki egzaminu maturalnego udostępnione zostaną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną po 11 września 2015 r.

wyniki w ZSP w Łodzierzy

Wyniki Język polski Matematyka Język angielski Język niemiecki
Zdało %2015 100% 47% 100% 94,4%
Zdawalność w woj pomorskim 99% 70% 90% 91%
Różnica między maturą 2014 a maturą 2015 —- +6,7% +5,6% -5,6%
Zdało %2014 100% 40% 94,4% 100%
Najlepiej egzamin pisemny zdali:
Matematyka- Sara Zmuda Trzebiatowska -technikum geodezji-90%
Język polski-Katarzyna Brzostowska -technikum geodezji- 76%
Język angielski- Judyta Lipkowska-technikum obsługi turystycznej-88%
Język niemiecki-Natalia Felska-technikum obsługi turystycznej-84%
11 osób ma szanse poprawienia wyniku maturalnego w sesji poprawkowej w sierpniu 2015 r.
Podnia o egzamin poprawkowy należy składac do 7 lipca 2015 r.

—————————————————————————————————————————-

——————————————————————————————————————————-

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z 4 marca 2015 r.
w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający
w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2015 r.-zobacz

———————————————————————————————————————————————————————————————

Zmiany w egzaminie maturalnym 2015-kliknij. W  technikum  nowe zasady maturalne obowiązywać będą od 2016 r.

——————————————————————————————————————–

tematy_na_ustną_maturę_z_j._pol.

——————————————————————————————————————–

plan prezentacji

bibliografia

——————————————————————————————————————-

 

 

 

 

Comments are closed.